Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Vũng Tàu - XSVT siêu nhanh

KQXS Vũng Tàu 17/04/2018

ĐẶC BIỆT 747840
GIẢI NHẤT 81254
GIẢI NHÌ 92592
GIẢI BA 33711 49950
GIẢI TƯ 43612 29795 65035
65498 90072 70990 08913
GIẢI NĂM 4403
GIẢI SÁU 9353 8082 2294
GIẢI BẢY 912
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 3
1 1 2 2 2 3
2  
3 5
4 0
5 0 3 4
6  
7 2
8 2
9 0 2 4 5 8
Đầu
Đuôi
4 5 9 0
1 1
1 1 1 7 8 9 2
0 1 5 3
5 9 4
3 9 5
  6
  7
9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 10/04/2018

ĐẶC BIỆT 451744
GIẢI NHẤT 13605
GIẢI NHÌ 97486
GIẢI BA 24628 18428
GIẢI TƯ 93842 06436 91686
48285 99393 96293 33497
GIẢI NĂM 1818
GIẢI SÁU 3076 3031 9529
GIẢI BẢY 618
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 5 8
1 8 8
2 8 8 9
3 1 6
4 2 4
5  
6  
7 6
8 5 6 6
9 3 3 7
Đầu
Đuôi
  0
3 1
4 2
9 9 3
4 4
0 8 5
3 7 8 8 6
9 7
0 1 1 2 2 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 03/04/2018

ĐẶC BIỆT 154215
GIẢI NHẤT 94216
GIẢI NHÌ 40235
GIẢI BA 70765 63826
GIẢI TƯ 92922 22823 78875
98820 71085 20859 93862
GIẢI NĂM 2404
GIẢI SÁU 1704 5716 4601
GIẢI BẢY 595
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 1 4 4
1 0 5 6 6
2 0 2 3 6
3 5
4  
5 9
6 2 5
7 5
8 5
9 5
Đầu
Đuôi
1 2 0
0 1
2 6 2
2 3
0 0 4
1 3 6 7 8 9 5
1 1 2 6
  7
  8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 27/03/2018

ĐẶC BIỆT 142992
GIẢI NHẤT 16716
GIẢI NHÌ 76983
GIẢI BA 11614 65108
GIẢI TƯ 13005 66303 85147
93601 66516 06564 29041
GIẢI NĂM 6369
GIẢI SÁU 2971 9881 6499
GIẢI BẢY 609
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 1 3 5 8 9
1 4 6 6
2  
3  
4 1 7
5  
6 4 9
7 1 6
8 1 3
9 2 9
Đầu
Đuôi
  0
0 4 7 8 1
9 2
0 8 3
1 6 4
0 5
1 1 7 6
4 7
0 8
0 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785