Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Vĩnh Long - XSVL siêu nhanh

KQXS Vĩnh Long 13/10/2017

ĐẶC BIỆT 701051
GIẢI NHẤT 77507
GIẢI NHÌ 31485
GIẢI BA 52013 72359
GIẢI TƯ 32497 62187 31428
65128 16957 91118 81427
GIẢI NĂM 2958
GIẢI SÁU 3889 9366 2312
GIẢI BẢY 938
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 7
1 2 3 8
2 7 8 8
3 8
4  
5 1 7 8 9
6 5 6
7  
8 5 7 9
9 7
Đầu
Đuôi
  0
5 1
1 2
1 3
  4
6 8 5
6 6
0 2 5 8 9 7
1 2 2 3 5 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 06/10/2017

ĐẶC BIỆT 791587
GIẢI NHẤT 38378
GIẢI NHÌ 56236
GIẢI BA 81184 66753
GIẢI TƯ 74129 75277 34580
18980 95576 62056 70349
GIẢI NĂM 6078
GIẢI SÁU 5330 8627 6066
GIẢI BẢY 395
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 7 9 9
3 0 6
4 9
5 3 6
6 6
7 6 7 8 8
8 0 0 4 7
9 5
Đầu
Đuôi
3 8 8 0
  1
  2
5 3
8 4
9 5
3 5 6 7 6
2 7 8 7
7 7 8
2 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 29/09/2017

ĐẶC BIỆT 275720
GIẢI NHẤT 68694
GIẢI NHÌ 23766
GIẢI BA 12195 48629
GIẢI TƯ 20066 88344 07820
34919 45362 61718 93024
GIẢI NĂM 8537
GIẢI SÁU 7041 0635 6561
GIẢI BẢY 886
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0  
1 8 9
2 0 0 4 9
3 5 7
4 1 4
5  
6 1 2 6 6
7 7
8 6
9 4 5
Đầu
Đuôi
2 2 0
4 6 1
6 2
  3
2 4 9 4
3 9 5
6 6 8 6
3 7 7
1 8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 22/09/2017

ĐẶC BIỆT 450536
GIẢI NHẤT 38556
GIẢI NHÌ 20644
GIẢI BA 26656 40690
GIẢI TƯ 60817 76497 30544
83279 61425 01911 91570
GIẢI NĂM 4233
GIẢI SÁU 6073 7845 5388
GIẢI BẢY 864
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0  
1 1 7
2 5
3 3 6
4 4 4 5 8
5 6 6
6 4
7 0 3 9
8 8
9 0 7
Đầu
Đuôi
7 9 0
1 1
  2
3 7 3
4 4 6 4
2 4 5
3 5 5 6
1 9 7
4 8 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785