Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Vĩnh Long - XSVL siêu nhanh

KQXS Vĩnh Long 15/06/2018

ĐẶC BIỆT 274750
GIẢI NHẤT 78281
GIẢI NHÌ 55479
GIẢI BA 38789 57594
GIẢI TƯ 59259 75208 88320
06184 56449 76490 44700
GIẢI NĂM 8855
GIẢI SÁU 0757 0976 7786
GIẢI BẢY 951
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 0 8
1  
2 0
3  
4 9
5 0 1 5 7 9
6  
7 0 6 9
8 1 4 6 9
9 0 4
Đầu
Đuôi
0 2 5 7 9 0
5 8 1
  2
  3
8 9 4
5 5
7 8 6
5 7
0 8
4 5 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 08/06/2018

ĐẶC BIỆT 352720
GIẢI NHẤT 72821
GIẢI NHÌ 07512
GIẢI BA 71029 96000
GIẢI TƯ 44818 16042 78759
54441 93566 13177 08548
GIẢI NĂM 3532
GIẢI SÁU 0137 7912 4821
GIẢI BẢY 145
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0 0
1 2 2 8
2 0 1 1 9
3 2 5 7
4 1 2 5 8
5 9
6 6
7 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
0 2 0
2 2 4 1
1 1 3 4 2
  3
  4
3 4 5
6 6
3 7 7
1 4 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 01/06/2018

ĐẶC BIỆT 964617
GIẢI NHẤT 52978
GIẢI NHÌ 29790
GIẢI BA 76521 22232
GIẢI TƯ 24710 04360 71091
40187 27942 04386 57998
GIẢI NĂM 0376
GIẢI SÁU 4396 6738 2011
GIẢI BẢY 433
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0  
1 0 1 7
2 1
3 2 3 8
4 2
5  
6 0
7 6 8 8
8 6 7
9 0 1 6 8
Đầu
Đuôi
1 6 9 0
1 2 9 1
3 4 2
3 3
  4
  5
7 8 9 6
1 8 7
3 7 7 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 25/05/2018

ĐẶC BIỆT 934328
GIẢI NHẤT 94594
GIẢI NHÌ 10917
GIẢI BA 11263 58077
GIẢI TƯ 66763 80974 89550
80172 61695 95040 80192
GIẢI NĂM 5939
GIẢI SÁU 3780 7858 3640
GIẢI BẢY 750
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 7
1 7
2 8
3 9
4 0 0
5 0 0 8
6 3 3
7 2 4 7
8 0
9 2 4 5
Đầu
Đuôi
4 4 5 5 8 0
  1
7 9 2
6 6 3
7 9 4
9 5
  6
0 1 7 7
2 5 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785