Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Vĩnh Long - XSVL siêu nhanh

KQXS Vĩnh Long 23/06/2017

ĐẶC BIỆT 479128
GIẢI NHẤT 19924
GIẢI NHÌ 80986
GIẢI BA 50740 02940
GIẢI TƯ 53530 65495 94764
52432 44947 45857 88167
GIẢI NĂM 1549
GIẢI SÁU 0867 4843 4484
GIẢI BẢY 897
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 4 8
3 0 2
4 0 0 3 7 9
5 7
6 4 7 7
7  
8 4 6
9 3 5 7
Đầu
Đuôi
3 4 4 0
  1
3 2
4 9 3
2 6 8 4
9 5
8 6
4 5 6 6 9 7
2 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 16/06/2017

ĐẶC BIỆT 942906
GIẢI NHẤT 44560
GIẢI NHÌ 77354
GIẢI BA 34366 60856
GIẢI TƯ 83953 17627 48566
69060 80352 50168 99099
GIẢI NĂM 6845
GIẢI SÁU 5967 4589 7691
GIẢI BẢY 335
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 6 9
1  
2 7
3 5
4 5
5 2 3 4 6
6 0 0 6 6 7 8
7  
8 9
9 1 9
Đầu
Đuôi
6 6 0
9 1
5 2
5 3
5 4
3 4 5
0 5 6 6 6
2 6 7
6 8
0 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 09/06/2017

ĐẶC BIỆT 534953
GIẢI NHẤT 12620
GIẢI NHÌ 81382
GIẢI BA 83151 67162
GIẢI TƯ 06674 89606 77592
88913 64461 98952 81794
GIẢI NĂM 6841
GIẢI SÁU 6542 2655 1549
GIẢI BẢY 619
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 6
1 3 9
2 0
3  
4 1 2 4 9
5 1 2 3 5
6 1 2
7 4
8 2
9 2 4
Đầu
Đuôi
2 0
4 5 6 1
4 5 6 8 9 2
1 5 3
4 7 9 4
5 5
0 6
  7
  8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 02/06/2017

ĐẶC BIỆT 686237
GIẢI NHẤT 98829
GIẢI NHÌ 49113
GIẢI BA 16816 44975
GIẢI TƯ 21428 57610 87430
41238 17130 73311 41776
GIẢI NĂM 8715
GIẢI SÁU 8621 4077 4816
GIẢI BẢY 057
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0  
1 0 1 3 5 6 6
2 1 3 8 9
3 0 0 7 8
4  
5 7
6  
7 5 6 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
1 3 3 0
1 2 1
  2
1 2 3
  4
1 7 5
1 1 7 6
3 5 7 7
2 3 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 26/05/2017

ĐẶC BIỆT 636175
GIẢI NHẤT 23643
GIẢI NHÌ 91524
GIẢI BA 07414 28871
GIẢI TƯ 85701 87014 00099
12885 22627 76671 45330
GIẢI NĂM 4900
GIẢI SÁU 5233 1920 4613
GIẢI BẢY 667
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 3 4 4
2 0 4 7
3 0 3
4 3
5 4
6 7
7 1 1 5
8 5
9 9
Đầu
Đuôi
0 2 3 0
0 7 7 1
  2
1 3 4 3
1 1 2 5 4
7 8 5
  6
2 6 7
  8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785