Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Trà Vinh - XSTV siêu nhanh

KQXS Trà Vinh 23/06/2017

ĐẶC BIỆT 664733
GIẢI NHẤT 61980
GIẢI NHÌ 59331
GIẢI BA 23742 79439
GIẢI TƯ 19380 18167 18767
17891 29756 50983 28900
GIẢI NĂM 3629
GIẢI SÁU 5649 3727 0923
GIẢI BẢY 965
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 0
1 7
2 3 7 9
3 1 3 9
4 2 9
5 6
6 5 7 7
7  
8 0 0 3
9 1
Đầu
Đuôi
0 8 8 0
3 9 1
4 2
2 3 8 3
  4
6 5
5 6
1 2 6 6 7
  8
2 3 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 16/06/2017

ĐẶC BIỆT 953131
GIẢI NHẤT 19386
GIẢI NHÌ 37748
GIẢI BA 72057 62377
GIẢI TƯ 46009 03393 09757
08109 00084 63568 33897
GIẢI NĂM 2992
GIẢI SÁU 8534 7765 7493
GIẢI BẢY 654
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 9 9
1  
2 6
3 1 4
4 8
5 4 7 7
6 5 8
7 7
8 4 6
9 2 3 3 7
Đầu
Đuôi
  0
3 1
9 2
9 9 3
3 5 8 4
6 5
2 8 6
5 5 7 9 7
4 6 8
0 0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 09/06/2017

ĐẶC BIỆT 061067
GIẢI NHẤT 54552
GIẢI NHÌ 42643
GIẢI BA 22946 48150
GIẢI TƯ 97436 41740 29160
29374 28688 63046 75411
GIẢI NĂM 7604
GIẢI SÁU 1805 6682 8358
GIẢI BẢY 656
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 1
2 2
3 6
4 0 3 6 6
5 0 2 6 8
6 0 7
7 4
8 2 8
9  
Đầu
Đuôi
4 5 6 0
1 1
2 5 8 2
4 3
0 7 4
0 5
3 4 4 5 6
6 7
5 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 02/06/2017

ĐẶC BIỆT 296427
GIẢI NHẤT 71747
GIẢI NHÌ 86579
GIẢI BA 27835 89978
GIẢI TƯ 92006 21193 74892
55403 66978 45022 98115
GIẢI NĂM 5438
GIẢI SÁU 0524 0617 8209
GIẢI BẢY 459
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 3 5 6 9
1 5 7
2 2 4 7
3 5 8
4 7
5 9
6  
7 8 8 9
8  
9 2 3
Đầu
Đuôi
  0
  1
2 9 2
0 9 3
2 4
0 1 3 5
0 6
1 2 4 7
3 7 7 8
0 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 26/05/2017

ĐẶC BIỆT 297037
GIẢI NHẤT 12559
GIẢI NHÌ 15440
GIẢI BA 43015 28450
GIẢI TƯ 07339 36788 56993
18983 76215 69980 56739
GIẢI NĂM 9599
GIẢI SÁU 4977 6285 0008
GIẢI BẢY 302
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 2 8
1 0 5 5
2  
3 7 9 9
4 0
5 0 9
6  
7 7
8 0 3 5 8
9 3 9
Đầu
Đuôi
1 4 5 8 0
  1
0 2
8 9 3
  4
1 1 8 5
  6
3 7 7
0 8 8
3 3 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785