Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Tiền Giang - XSTG siêu nhanh

KQXS Tiền Giang 18/06/2017

ĐẶC BIỆT 196318
GIẢI NHẤT 81736
GIẢI NHÌ 66536
GIẢI BA 32682 10782
GIẢI TƯ 40878 39091 49395
16308 61807 92286 67534
GIẢI NĂM 2370
GIẢI SÁU 5337 2941 4873
GIẢI BẢY 616
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 7 8
1 6 8
2  
3 4 6 6 7
4 1 7
5  
6  
7 0 3 8
8 2 2 6
9 1 5
Đầu
Đuôi
7 0
4 9 1
8 8 2
7 3
3 4
9 5
1 3 3 8 6
0 3 4 7
0 1 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 11/06/2017

ĐẶC BIỆT 510631
GIẢI NHẤT 95673
GIẢI NHÌ 34726
GIẢI BA 40342 08791
GIẢI TƯ 11766 09472 75645
53172 89109 61723 26430
GIẢI NĂM 6783
GIẢI SÁU 1527 1517 3186
GIẢI BẢY 890
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 9
1 7
2 3 6 7
3 0 1
4 2 5
5  
6 6
7 2 2 3 5
8 3 6
9 0 1
Đầu
Đuôi
3 9 0
3 9 1
4 7 7 2
2 7 8 3
  4
4 7 5
2 6 8 6
1 2 7
  8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 04/06/2017

ĐẶC BIỆT 480817
GIẢI NHẤT 03253
GIẢI NHÌ 19249
GIẢI BA 91556 73273
GIẢI TƯ 16321 63803 25841
28845 47994 11141 73785
GIẢI NĂM 2280
GIẢI SÁU 2600 6675 8686
GIẢI BẢY 358
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 0 3 7
1 7
2 1
3  
4 1 1 5 9
5 3 6 8
6  
7 3 5
8 0 5 6
9 4
Đầu
Đuôi
0 8 0
2 4 4 1
  2
0 5 7 3
9 4
4 7 8 5
5 8 6
0 1 7
5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 28/05/2017

ĐẶC BIỆT 577110
GIẢI NHẤT 03058
GIẢI NHÌ 39096
GIẢI BA 88316 83341
GIẢI TƯ 50419 43516 84121
58798 03115 67912 51976
GIẢI NĂM 8672
GIẢI SÁU 0406 0783 3362
GIẢI BẢY 187
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 0 2 5 6 6 9
2 1
3  
4 1
5 8
6 2
7 2 6
8 3 7
9 6 8
Đầu
Đuôi
1 0
2 4 1
1 6 7 2
8 3
  4
1 5
0 1 1 7 9 6
0 8 7
5 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785