Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số ThừaThiênHuế - XSTTH siêu nhanh

KQXS ThừaThiênHuế 16/10/2017

ĐẶC BIỆT 365682
GIẢI NHẤT 33701
GIẢI NHÌ 72188
GIẢI BA 59193 45501
GIẢI TƯ 51706 32598 46532
30883 32846 43593 27937
GIẢI NĂM 4191
GIẢI SÁU 8344 7212 8356
GIẢI BẢY 628
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 1 1 6
1 1 2
2 8
3 2 7
4 4 6
5 6
6  
7  
8 2 3 8
9 1 3 3 8
Đầu
Đuôi
  0
0 0 1 9 1
1 3 8 2
8 9 9 3
4 4
  5
0 4 5 6
3 7
2 8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 09/10/2017

ĐẶC BIỆT 675180
GIẢI NHẤT 77528
GIẢI NHÌ 46361
GIẢI BA 63181 99420
GIẢI TƯ 42691 22064 84042
77591 22909 38256 27542
GIẢI NĂM 4658
GIẢI SÁU 2173 5189 9480
GIẢI BẢY 743
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2 0 8
3  
4 2 2 3
5 6 8
6 1 4
7 1 3
8 0 0 1 9
9 1 1
Đầu
Đuôi
2 8 8 0
6 7 8 9 9 1
4 4 2
4 7 3
6 4
  5
5 6
  7
2 5 8
0 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 02/10/2017

ĐẶC BIỆT 280358
GIẢI NHẤT 69078
GIẢI NHÌ 39848
GIẢI BA 53699 55412
GIẢI TƯ 30144 41182 37170
78665 52213 71923 83645
GIẢI NĂM 3558
GIẢI SÁU 9882 1407 1184
GIẢI BẢY 840
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 7
1 2 3
2 3
3  
4 0 4 5 5 8
5 8 8
6 5
7 0 8
8 2 2 4
9 9
Đầu
Đuôi
4 7 0
  1
1 8 8 2
1 2 3
4 8 4
4 4 6 5
  6
0 7
4 5 5 7 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 25/09/2017

ĐẶC BIỆT 700482
GIẢI NHẤT 15081
GIẢI NHÌ 06803
GIẢI BA 06250 25776
GIẢI TƯ 07752 09826 56268
95349 57074 31812 67888
GIẢI NĂM 0919
GIẢI SÁU 0755 6713 5057
GIẢI BẢY 624
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 3 9
2 4 6
3  
4 9
5 0 2 3 5 7
6 8
7 4 6
8 1 2 8
9  
Đầu
Đuôi
5 0
8 1
1 5 8 2
0 1 5 3
2 7 4
5 5
2 7 6
5 7
6 8 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785