Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số ThừaThiênHuế - XSTTH siêu nhanh

KQXS ThừaThiênHuế 19/02/2018

ĐẶC BIỆT 450730
GIẢI NHẤT 86429
GIẢI NHÌ 16652
GIẢI BA 01677 33199
GIẢI TƯ 27401 42356 56189
72196 21936 57690 93496
GIẢI NĂM 8554
GIẢI SÁU 2160 4552 8972
GIẢI BẢY 782
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 1
1 5
2 9
3 0 6
4  
5 2 2 4 6
6 0
7 2 7
8 2 9
9 0 6 6 9
Đầu
Đuôi
3 6 9 0
0 1
5 5 7 8 2
  3
5 4
1 5
3 5 9 9 6
7 7
  8
2 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 12/02/2018

ĐẶC BIỆT 548775
GIẢI NHẤT 07844
GIẢI NHÌ 01678
GIẢI BA 93758 79275
GIẢI TƯ 53731 15790 04949
73431 32078 23245 46865
GIẢI NĂM 4648
GIẢI SÁU 8117 2308 3593
GIẢI BẢY 101
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 7
2  
3 1 1 2
4 4 5 8 9
5 8
6 5
7 5 5 8 8
8  
9 0 3
Đầu
Đuôi
9 0
0 3 3 1
3 2
9 3
4 4
4 6 7 7 5
  6
1 7
0 4 5 7 7 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 05/02/2018

ĐẶC BIỆT 040132
GIẢI NHẤT 45582
GIẢI NHÌ 68467
GIẢI BA 41375 10995
GIẢI TƯ 03635 30533 24125
01515 27873 51677 95758
GIẢI NĂM 6467
GIẢI SÁU 0804 7295 4439
GIẢI BẢY 887
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 4
1 5
2 5
3 2 3 5 9
4  
5 8
6 6 7 7
7 3 5 7
8 2 7
9 5 5
Đầu
Đuôi
  0
  1
3 8 2
3 7 3
0 4
1 2 3 7 9 9 5
6 6
6 6 7 8 7
5 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 29/01/2018

ĐẶC BIỆT 593556
GIẢI NHẤT 98808
GIẢI NHÌ 84842
GIẢI BA 49744 12808
GIẢI TƯ 56582 81365 52222
14003 83273 06255 44776
GIẢI NĂM 7040
GIẢI SÁU 6829 6447 4468
GIẢI BẢY 238
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 3 8 8
1  
2 2 9
3 8
4 0 2 4 7
5 5 6
6 5 5 8
7 3 6
8 2
9  
Đầu
Đuôi
4 0
  1
2 4 8 2
0 7 3
4 4
5 6 6 5
5 7 6
4 7
0 0 3 6 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 22/01/2018

ĐẶC BIỆT 914038
GIẢI NHẤT 83345
GIẢI NHÌ 82445
GIẢI BA 37418 68037
GIẢI TƯ 10783 69392 14645
32294 34741 40888 24322
GIẢI NĂM 3502
GIẢI SÁU 6344 0154 7978
GIẢI BẢY 966
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 2
1 3 8
2 2
3 7 8
4 1 4 5 5 5
5 4
6 6
7 8
8 3 8
9 2 4
Đầu
Đuôi
  0
4 1
0 2 9 2
1 8 3
4 5 9 4
4 4 4 5
6 6
3 7
1 3 7 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785