Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Tây Ninh - XSTN siêu nhanh

KQXS Tây Ninh 22/06/2017

ĐẶC BIỆT 711201
GIẢI NHẤT 31302
GIẢI NHÌ 11878
GIẢI BA 31426 53888
GIẢI TƯ 93186 74607 95902
21480 78907 17945 03884
GIẢI NĂM 7992
GIẢI SÁU 8680 1966 3844
GIẢI BẢY 219
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 1 2 2 7 7
1 9
2 2 6
3  
4 4 5
5  
6 6
7 8
8 0 0 4 6 8
9 2
Đầu
Đuôi
8 8 0
0 1
0 0 2 9 2
  3
4 8 4
4 5
2 6 8 6
0 0 7
7 8 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 15/06/2017

ĐẶC BIỆT 663795
GIẢI NHẤT 90101
GIẢI NHÌ 05866
GIẢI BA 30760 51667
GIẢI TƯ 27345 81829 58297
14507 37633 64118 52158
GIẢI NĂM 3725
GIẢI SÁU 4052 5987 7537
GIẢI BẢY 482
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 1 7
1 8
2 5 6 9
3 3 7
4 5
5 2 8
6 0 6 7
7  
8 2 7
9 5 7
Đầu
Đuôi
6 0
0 1
5 8 2
3 3
  4
2 4 9 5
2 6 6
0 3 6 8 9 7
1 5 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 08/06/2017

ĐẶC BIỆT 194868
GIẢI NHẤT 32822
GIẢI NHÌ 04378
GIẢI BA 85879 92695
GIẢI TƯ 10754 67599 40440
23301 49776 61468 39443
GIẢI NĂM 7650
GIẢI SÁU 5279 1533 9857
GIẢI BẢY 633
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 1
1  
2 2
3 3 3
4 0 3
5 0 4 7
6 2 8 8
7 6 8 9 9
8  
9 5 9
Đầu
Đuôi
4 5 0
0 1
2 6 2
3 3 4 3
5 4
9 5
7 6
5 7
6 6 7 8
7 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 01/06/2017

ĐẶC BIỆT 293158
GIẢI NHẤT 91604
GIẢI NHÌ 64666
GIẢI BA 74657 75069
GIẢI TƯ 74196 40135 41020
42167 31220 52287 87779
GIẢI NĂM 8403
GIẢI SÁU 9454 4837 2224
GIẢI BẢY 488
GIẢI TÁM 87
Đầu
Đuôi
0 3 4
1  
2 0 0 4
3 5 7
4  
5 4 7 8
6 6 7 9
7 9
8 7 7 8
9 6
Đầu
Đuôi
2 2 0
  1
  2
0 3
0 2 5 4
3 5
6 9 6
3 5 6 8 8 7
5 8 8
6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 25/05/2017

ĐẶC BIỆT 420703
GIẢI NHẤT 36750
GIẢI NHÌ 21505
GIẢI BA 85859 29136
GIẢI TƯ 31815 29531 80995
52530 20281 73757 55658
GIẢI NĂM 4592
GIẢI SÁU 3481 3053 7154
GIẢI BẢY 910
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 3 5
1 0 5
2  
3 0 1 4 6
4  
5 0 3 4 7 8 9
6  
7  
8 1 1
9 2 5
Đầu
Đuôi
1 3 5 0
3 8 8 1
9 2
0 5 3
3 5 4
0 1 9 5
3 6
5 7
5 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785