Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Sóc Trăng - XSST siêu nhanh

KQXS Sóc Trăng 13/06/2018

ĐẶC BIỆT 525697
GIẢI NHẤT 81591
GIẢI NHÌ 24659
GIẢI BA 88167 47851
GIẢI TƯ 83944 00316 76010
25829 48597 58283 72702
GIẢI NĂM 3240
GIẢI SÁU 8926 0846 5393
GIẢI BẢY 688
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 2
1 0 6
2 6 9
3 6
4 0 4 6
5 1 9
6 7
7  
8 3 8
9 1 3 7 7
Đầu
Đuôi
1 4 0
5 9 1
0 2
8 9 3
4 4
  5
1 2 3 4 6
6 9 9 7
8 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 06/06/2018

ĐẶC BIỆT 640286
GIẢI NHẤT 74968
GIẢI NHÌ 07211
GIẢI BA 99322 57186
GIẢI TƯ 06791 84435 64012
50120 57789 61700 34954
GIẢI NĂM 3096
GIẢI SÁU 7804 1608 7963
GIẢI BẢY 432
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 0 4 8
1 1 2
2 0 2
3 2 5
4  
5 4
6 3 8
7  
8 3 6 6 9
9 1 6
Đầu
Đuôi
0 2 0
1 9 1
1 2 3 2
6 8 3
0 5 4
3 5
8 8 9 6
  7
0 6 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 30/05/2018

ĐẶC BIỆT 761141
GIẢI NHẤT 53567
GIẢI NHÌ 64523
GIẢI BA 79918 65304
GIẢI TƯ 05305 57986 16308
23942 71828 95079 88159
GIẢI NĂM 1216
GIẢI SÁU 8793 8260 8794
GIẢI BẢY 715
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 4 5 8
1 5 6 8
2 3 8
3  
4 1 2
5 2 9
6 0 7
7 9
8 6
9 3 4
Đầu
Đuôi
6 0
4 1
4 5 2
2 9 3
0 9 4
0 1 5
1 8 6
6 7
0 1 2 8
5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 23/05/2018

ĐẶC BIỆT 010629
GIẢI NHẤT 65544
GIẢI NHÌ 32106
GIẢI BA 57902 66294
GIẢI TƯ 88753 41858 10187
63942 35530 04361 93835
GIẢI NĂM 8792
GIẢI SÁU 4678 1568 4840
GIẢI BẢY 480
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 2 6
1  
2 9
3 0 5
4 0 2 4
5 3 8
6 1 8
7 8
8 0 7
9 2 4 5
Đầu
Đuôi
3 4 8 0
6 1
0 4 9 2
5 3
4 9 4
3 9 5
0 6
8 7
5 6 7 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785