Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Quảng Trị - XSQT siêu nhanh

KQXS Quảng Trị 19/04/2018

ĐẶC BIỆT 018189
GIẢI NHẤT 65284
GIẢI NHÌ 08392
GIẢI BA 78645 85128
GIẢI TƯ 75952 12644 04517
77435 83886 65294 60085
GIẢI NĂM 5893
GIẢI SÁU 6414 9305 3766
GIẢI BẢY 794
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 5
1 4 7
2 8
3 5
4 4 5
5 2
6 6
7  
8 4 5 6 8 9
9 2 3 4 4
Đầu
Đuôi
  0
  1
5 9 2
9 3
1 4 8 9 9 4
0 3 4 8 5
6 8 6
1 7
2 8 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 12/04/2018

ĐẶC BIỆT 348708
GIẢI NHẤT 04085
GIẢI NHÌ 93406
GIẢI BA 22292 14121
GIẢI TƯ 35810 65117 19127
16934 99212 54974 18708
GIẢI NĂM 7874
GIẢI SÁU 5071 7673 6411
GIẢI BẢY 810
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 6 8 8
1 0 0 1 2 7
2 1 7
3 4 4
4  
5  
6  
7 1 3 4 4
8 5
9 2
Đầu
Đuôi
1 1 0
1 2 7 1
1 9 2
7 3
3 3 7 7 4
8 5
0 6
1 2 7
0 0 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 05/04/2018

ĐẶC BIỆT 733037
GIẢI NHẤT 23908
GIẢI NHÌ 54320
GIẢI BA 31446 28619
GIẢI TƯ 35030 64082 05666
41642 60096 56171 57819
GIẢI NĂM 1718
GIẢI SÁU 9898 5833 2479
GIẢI BẢY 109
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 8 9
1 4 8 9 9
2 0
3 0 3 7
4 2 6
5  
6 6
7 1 9
8 2
9 6 8
Đầu
Đuôi
2 3 0
7 1
4 8 2
3 3
1 4
  5
4 6 9 6
3 7
0 1 9 8
0 1 1 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 29/03/2018

ĐẶC BIỆT 423462
GIẢI NHẤT 84876
GIẢI NHÌ 58008
GIẢI BA 82615 07487
GIẢI TƯ 67892 10156 28537
75937 52359 24943 27463
GIẢI NĂM 9735
GIẢI SÁU 5877 0619 6703
GIẢI BẢY 927
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 3 8
1 5 9
2 6 7
3 5 7 7
4 3
5 6 9
6 2 3
7 6 7
8 7
9 2
Đầu
Đuôi
  0
  1
6 9 2
0 4 6 3
  4
1 3 5
2 5 7 6
2 3 3 7 8 7
0 8
1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 22/03/2018

ĐẶC BIỆT 249680
GIẢI NHẤT 45861
GIẢI NHÌ 95855
GIẢI BA 29518 21979
GIẢI TƯ 75186 18417 58797
42700 08266 56022 86248
GIẢI NĂM 7030
GIẢI SÁU 0966 0867 7621
GIẢI BẢY 458
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 0
1 7 8
2 1 2
3 0
4 8
5 5 8
6 1 6 6 7
7 9
8 0 6 8
9 7
Đầu
Đuôi
0 3 8 0
2 6 1
2 2
  3
  4
5 5
6 6 8 6
1 6 9 7
1 4 5 8 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785