Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Quảng Trị - XSQT siêu nhanh

KQXS Quảng Trị 15/02/2018

ĐẶC BIỆT 542849
GIẢI NHẤT 96290
GIẢI NHÌ 12951
GIẢI BA 35425 96881
GIẢI TƯ 78792 51292 47706
33236 32117 28741 45451
GIẢI NĂM 1249
GIẢI SÁU 4272 9330 4593
GIẢI BẢY 986
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 6
1 7
2 5
3 0 6
4 1 3 9 9
5 1 1
6  
7 2
8 1 6
9 0 2 2 3
Đầu
Đuôi
3 9 0
4 5 5 8 1
7 9 9 2
4 9 3
  4
2 5
0 3 8 6
1 7
  8
4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 08/02/2018

ĐẶC BIỆT 576171
GIẢI NHẤT 38141
GIẢI NHÌ 27547
GIẢI BA 19041 08305
GIẢI TƯ 06117 70500 41111
88541 39796 48172 54013
GIẢI NĂM 6320
GIẢI SÁU 8060 7094 4360
GIẢI BẢY 461
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 0 5
1 1 3 7 9
2 0
3  
4 1 1 1 7
5  
6 0 0 1
7 1 2
8  
9 4 6
Đầu
Đuôi
0 2 6 6 0
1 4 4 4 6 7 1
7 2
1 3
9 4
0 5
9 6
1 4 7
  8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 01/02/2018

ĐẶC BIỆT 884210
GIẢI NHẤT 91718
GIẢI NHÌ 13323
GIẢI BA 42867 49935
GIẢI TƯ 46934 98596 21555
65599 79985 69552 05289
GIẢI NĂM 4546
GIẢI SÁU 9923 5335 7229
GIẢI BẢY 901
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 1
1 0 0 8
2 3 3 9
3 4 5 5
4 6
5 2 5
6 7
7  
8 5 9
9 6 9
Đầu
Đuôi
1 1 0
0 1
5 2
2 2 3
3 4
3 3 5 8 5
4 9 6
6 7
1 8
2 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 25/01/2018

ĐẶC BIỆT 166988
GIẢI NHẤT 27534
GIẢI NHÌ 89795
GIẢI BA 55772 57116
GIẢI TƯ 17989 99395 82022
19794 48727 10074 72886
GIẢI NĂM 1096
GIẢI SÁU 8813 2201 1585
GIẢI BẢY 283
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 1
1 3 6
2 2 7
3 4
4  
5  
6  
7 2 4
8 3 5 6 8 9
9 4 5 5 6
Đầu
Đuôi
  0
0 0 1
2 7 2
1 8 3
3 7 9 4
8 9 9 5
1 8 9 6
2 7
8 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785