Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Quảng Trị - XSQT siêu nhanh

KQXS Quảng Trị 14/12/2017

ĐẶC BIỆT 750032
GIẢI NHẤT 60372
GIẢI NHÌ 24513
GIẢI BA 45592 07276
GIẢI TƯ 51278 76025 31741
11921 81450 53101 52798
GIẢI NĂM 0804
GIẢI SÁU 3495 3222 6648
GIẢI BẢY 872
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 1 4
1 3
2 1 2 5
3 2
4 1 8
5 0
6  
7 2 2 4 6 8
8  
9 2 5 8
Đầu
Đuôi
5 0
0 2 4 1
2 3 7 7 9 2
1 3
0 7 4
2 9 5
7 6
  7
4 7 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 07/12/2017

ĐẶC BIỆT 505728
GIẢI NHẤT 02045
GIẢI NHÌ 83921
GIẢI BA 27283 96047
GIẢI TƯ 62429 72214 89743
00681 04640 53966 76529
GIẢI NĂM 1441
GIẢI SÁU 9867 1351 9805
GIẢI BẢY 514
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 5
1 4 4
2 1 8 9 9
3  
4 0 1 3 5 7 8
5 1
6 6 7
7  
8 1 3
9  
Đầu
Đuôi
4 0
2 4 5 8 1
  2
4 8 3
1 1 4
0 4 5
6 6
4 6 7
2 4 8
2 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 30/11/2017

ĐẶC BIỆT 167307
GIẢI NHẤT 41705
GIẢI NHÌ 88274
GIẢI BA 75212 28039
GIẢI TƯ 57746 83590 79050
20149 85687 80803 42520
GIẢI NĂM 0555
GIẢI SÁU 0359 3151 3712
GIẢI BẢY 798
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 3 5 7
1 2 2
2 0
3 9
4 6 9
5 0 1 2 5 9
6  
7 4
8 7
9 0 8
Đầu
Đuôi
2 5 9 0
5 1
1 1 5 2
0 3
7 4
0 5 5
4 6
0 8 7
9 8
3 4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 23/11/2017

ĐẶC BIỆT 976769
GIẢI NHẤT 97045
GIẢI NHÌ 31832
GIẢI BA 43258 82677
GIẢI TƯ 23678 72635 14856
56903 46799 83305 53170
GIẢI NĂM 4458
GIẢI SÁU 1619 3013 1833
GIẢI BẢY 481
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 3 5
1 3 9 9
2  
3 2 3 5
4 5
5 6 8 8
6 9
7 0 7 8
8 1
9 9
Đầu
Đuôi
7 0
8 1
3 2
0 1 3 3
  4
0 3 4 5
5 6
7 7
5 5 7 8
1 1 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785