Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Quảng Ngãi - XSQNI siêu nhanh

KQXS Quảng Ngãi 17/06/2017

ĐẶC BIỆT 883580
GIẢI NHẤT 95780
GIẢI NHÌ 53814
GIẢI BA 77833 88928
GIẢI TƯ 54340 21711 29291
32240 74055 52981 87361
GIẢI NĂM 3758
GIẢI SÁU 9988 4864 4632
GIẢI BẢY 765
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4
2 8
3 2 3
4 0 0
5 4 5 8
6 1 4 5
7  
8 0 0 1 8
9 1
Đầu
Đuôi
4 4 8 8 0
1 6 8 9 1
3 2
3 3
1 5 6 4
5 6 5
  6
  7
2 5 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 10/06/2017

ĐẶC BIỆT 681110
GIẢI NHẤT 65051
GIẢI NHÌ 62589
GIẢI BA 34823 25335
GIẢI TƯ 11473 73961 11140
87091 69400 24528 02641
GIẢI NĂM 7845
GIẢI SÁU 8712 9902 0887
GIẢI BẢY 241
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 0 2
1 0 2
2 3 8
3 5
4 0 1 1 5
5 1
6 1 1
7 3
8 7 9
9 1
Đầu
Đuôi
0 1 4 0
4 4 5 6 6 9 1
0 1 2
2 7 3
  4
3 4 5
  6
8 7
2 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 03/06/2017

ĐẶC BIỆT 120484
GIẢI NHẤT 27110
GIẢI NHÌ 93332
GIẢI BA 83715 15199
GIẢI TƯ 88484 12007 45298
89275 55014 30752 60603
GIẢI NĂM 5274
GIẢI SÁU 7252 2399 1584
GIẢI BẢY 502
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 2 3 7
1 0 4 5
2  
3 2
4 5
5 2 2
6  
7 4 5
8 4 4 4
9 8 9 9
Đầu
Đuôi
1 0
  1
0 3 5 5 2
0 3
1 7 8 8 8 4
1 4 7 5
  6
0 7
9 8
9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 27/05/2017

ĐẶC BIỆT 148931
GIẢI NHẤT 14757
GIẢI NHÌ 63425
GIẢI BA 09355 31616
GIẢI TƯ 67646 52341 85326
39849 93499 30478 39021
GIẢI NĂM 5351
GIẢI SÁU 0388 0488 0029
GIẢI BẢY 821
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0  
1 6
2 1 1 5 6 9
3 1
4 1 3 6 9
5 1 5 7
6  
7 8
8 8 8
9 9
Đầu
Đuôi
  0
2 2 3 4 5 1
  2
4 3
  4
2 5 5
1 2 4 6
5 7
7 8 8 8
2 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785