Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Quảng Ngãi - XSQNI siêu nhanh

KQXS Quảng Ngãi 14/10/2017

ĐẶC BIỆT 371781
GIẢI NHẤT 60969
GIẢI NHÌ 45409
GIẢI BA 44958 86009
GIẢI TƯ 68665 35111 08930
73539 43325 66622 31435
GIẢI NĂM 8963
GIẢI SÁU 7562 6179 7840
GIẢI BẢY 725
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 9 9
1 1
2 2 5 5
3 0 5 9
4 0
5 8
6 2 3 5 9
7 9
8 1 4
9  
Đầu
Đuôi
3 4 0
1 8 1
2 6 2
6 3
8 4
2 2 3 6 5
  6
  7
5 8
0 0 3 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 07/10/2017

ĐẶC BIỆT 996469
GIẢI NHẤT 53632
GIẢI NHÌ 69294
GIẢI BA 41538 15157
GIẢI TƯ 04563 40332 56781
85010 07692 77237 53250
GIẢI NĂM 3075
GIẢI SÁU 7558 8190 5386
GIẢI BẢY 762
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0  
1 0
2  
3 2 2 7 8
4  
5 0 7 8
6 2 3 9
7 5
8 1 6
9 0 2 4 6
Đầu
Đuôi
1 5 9 0
8 1
3 3 6 9 2
6 3
9 4
7 5
8 9 6
3 5 7
3 5 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 30/09/2017

ĐẶC BIỆT 849231
GIẢI NHẤT 77247
GIẢI NHÌ 09762
GIẢI BA 90236 52584
GIẢI TƯ 37475 17684 85190
69680 50854 92563 35188
GIẢI NĂM 3342
GIẢI SÁU 3463 6371 9431
GIẢI BẢY 602
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 2
1  
2  
3 1 1 6
4 2 7
5 4
6 2 3 3
7 1 5 8
8 0 4 4 8
9 0
Đầu
Đuôi
8 9 0
3 3 7 1
0 4 6 2
6 6 3
5 8 8 4
7 5
3 6
4 7
7 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 23/09/2017

ĐẶC BIỆT 733951
GIẢI NHẤT 27969
GIẢI NHÌ 40843
GIẢI BA 20547 31792
GIẢI TƯ 96316 77339 71622
43552 04704 89320 25879
GIẢI NĂM 7902
GIẢI SÁU 2904 6363 2834
GIẢI BẢY 360
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 2 4 4
1 6
2 0 2
3 4 9
4 3 7
5 1 2 7
6 0 3 9
7 9
8  
9 2
Đầu
Đuôi
2 6 0
5 1
0 2 5 9 2
4 6 3
0 0 3 4
  5
1 6
4 5 7
  8
3 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785