Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Quảng Bình - XSQB siêu nhanh

KQXS Quảng Bình 14/12/2017

ĐẶC BIỆT 478254
GIẢI NHẤT 33597
GIẢI NHÌ 33727
GIẢI BA 27218 93355
GIẢI TƯ 74589 63199 28752
02267 53509 59571 51252
GIẢI NĂM 5647
GIẢI SÁU 2298 0500 7880
GIẢI BẢY 598
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 0 9
1 8
2 7
3  
4 7
5 2 2 4 5
6 7
7 1
8 0 9
9 4 7 8 8 9
Đầu
Đuôi
0 8 0
7 1
5 5 2
  3
5 9 4
5 5
  6
2 4 6 9 7
1 9 9 8
0 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 07/12/2017

ĐẶC BIỆT 987383
GIẢI NHẤT 78812
GIẢI NHÌ 32755
GIẢI BA 25300 65980
GIẢI TƯ 12309 96980 76662
86501 74953 38471 96418
GIẢI NĂM 3750
GIẢI SÁU 7405 9618 1730
GIẢI BẢY 035
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 0 1 5 9
1 2 8 8
2  
3 0 5
4  
5 0 3 5
6 2
7 1
8 0 0 3
9 9
Đầu
Đuôi
0 3 5 8 8 0
0 7 1
1 6 2
5 8 3
  4
0 3 5 5
  6
  7
1 1 8
0 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 30/11/2017

ĐẶC BIỆT 512663
GIẢI NHẤT 80242
GIẢI NHÌ 89550
GIẢI BA 62062 45251
GIẢI TƯ 44102 42850 62846
63639 56886 57934 96831
GIẢI NĂM 5376
GIẢI SÁU 4021 6021 5851
GIẢI BẢY 323
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 2
1  
2 1 1 3 3
3 1 4 9
4 2 6
5 0 0 1 1
6 2 3
7 6
8 6
9  
Đầu
Đuôi
5 5 0
2 2 3 5 5 1
0 4 6 2
2 2 6 3
3 4
  5
4 7 8 6
  7
  8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 23/11/2017

ĐẶC BIỆT 944525
GIẢI NHẤT 82016
GIẢI NHÌ 60722
GIẢI BA 12946 08807
GIẢI TƯ 51122 94622 80998
15872 64796 79041 52115
GIẢI NĂM 6314
GIẢI SÁU 9324 1398 9891
GIẢI BẢY 313
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 7
1 3 4 5 6
2 2 2 2 4 5
3  
4 1 6
5 2
6  
7 2
8  
9 1 6 8 8
Đầu
Đuôi
  0
4 9 1
2 2 2 5 7 2
1 3
1 2 4
1 2 5
1 4 9 6
0 7
9 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785