Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Quảng Bình - XSQB siêu nhanh

KQXS Quảng Bình 22/06/2017

ĐẶC BIỆT 482498
GIẢI NHẤT 40356
GIẢI NHÌ 65734
GIẢI BA 83620 91066
GIẢI TƯ 17197 44395 88823
07242 82876 94345 94726
GIẢI NĂM 6903
GIẢI SÁU 8110 2215 6956
GIẢI BẢY 115
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 3
1 0 5 5
2 0 3 6
3 4
4 2 5
5 6 6
6 6
7 6
8  
9 5 5 7 8
Đầu
Đuôi
1 2 0
  1
4 2
0 2 3
3 4
1 1 4 9 9 5
2 5 5 6 7 6
9 7
9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 15/06/2017

ĐẶC BIỆT 539147
GIẢI NHẤT 13139
GIẢI NHÌ 43511
GIẢI BA 00379 30082
GIẢI TƯ 10653 92018 23236
20498 04569 57890 47268
GIẢI NĂM 0285
GIẢI SÁU 4580 9651 8922
GIẢI BẢY 478
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0  
1 1 8
2 2
3 6 9
4 3 7
5 1 3
6 8 9
7 8 9
8 0 2 5
9 0 8
Đầu
Đuôi
8 9 0
1 5 1
2 8 2
4 5 3
  4
8 5
3 6
4 7
1 6 7 9 8
3 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 08/06/2017

ĐẶC BIỆT 431221
GIẢI NHẤT 80189
GIẢI NHÌ 94652
GIẢI BA 66455 60023
GIẢI TƯ 43445 61377 34572
43769 22717 68199 67053
GIẢI NĂM 4475
GIẢI SÁU 1633 3648 3492
GIẢI BẢY 559
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0  
1 7
2 1 3
3 3
4 5 8
5 2 3 5 9
6 8 9
7 2 5 7
8 9
9 2 9
Đầu
Đuôi
  0
2 1
5 7 9 2
2 3 5 3
  4
4 5 7 5
  6
1 7 7
4 6 8
5 6 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 01/06/2017

ĐẶC BIỆT 658194
GIẢI NHẤT 30688
GIẢI NHÌ 17525
GIẢI BA 69885 79627
GIẢI TƯ 60619 53844 44216
29993 82467 75113 57973
GIẢI NĂM 8110
GIẢI SÁU 9555 2724 6094
GIẢI BẢY 101
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0 1
1 0 3 6 9
2 4 5 7
3  
4 4
5 5
6 7
7 3
8 5 8
9 3 4 4 8
Đầu
Đuôi
1 0
0 1
  2
1 7 9 3
2 4 9 9 4
2 5 8 5
1 6
2 6 7
8 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 25/05/2017

ĐẶC BIỆT 257121
GIẢI NHẤT 42745
GIẢI NHÌ 83195
GIẢI BA 87989 19077
GIẢI TƯ 24754 63162 97381
61583 59588 53797 45948
GIẢI NĂM 8187
GIẢI SÁU 8101 0212 6583
GIẢI BẢY 299
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0 1
1 2
2 1
3  
4 2 5 8
5 4
6 2
7 7
8 1 3 3 7 8 9
9 5 7 9
Đầu
Đuôi
  0
0 2 8 1
1 4 6 2
8 8 3
5 4
4 9 5
  6
7 8 9 7
4 8 8
8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785