Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Quảng Bình - XSQB siêu nhanh

KQXS Quảng Bình 19/10/2017

ĐẶC BIỆT 907432
GIẢI NHẤT 55963
GIẢI NHÌ 08526
GIẢI BA 48129 39479
GIẢI TƯ 01208 60577 08305
47765 18268 04844 61528
GIẢI NĂM 8705
GIẢI SÁU 5562 6465 7915
GIẢI BẢY 413
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 5 5 8
1 0 3 5
2 6 8 9
3 2
4 4
5  
6 2 3 5 5 8
7 7 9
8  
9  
Đầu
Đuôi
1 0
  1
3 6 2
1 6 3
4 4
0 0 1 6 6 5
2 6
7 7
0 2 6 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 12/10/2017

ĐẶC BIỆT 929112
GIẢI NHẤT 30537
GIẢI NHÌ 02569
GIẢI BA 18818 09422
GIẢI TƯ 75530 13666 73130
66552 19739 26306 82303
GIẢI NĂM 2179
GIẢI SÁU 0844 5565 2561
GIẢI BẢY 304
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 3 4 6
1 2 8
2 2
3 0 0 7 9 9
4 4
5 2
6 1 5 6 9
7 9
8  
9  
Đầu
Đuôi
3 3 0
6 1
1 2 5 2
0 3
0 4 4
6 5
0 6 6
3 7
1 8
3 3 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 05/10/2017

ĐẶC BIỆT 200647
GIẢI NHẤT 73151
GIẢI NHÌ 42497
GIẢI BA 55549 61603
GIẢI TƯ 34192 93719 28965
97874 78507 48758 25480
GIẢI NĂM 0784
GIẢI SÁU 1267 0750 8403
GIẢI BẢY 795
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 3 3 7
1 9
2  
3  
4 7 9
5 0 1 8
6 5 7
7 4
8 0 4 9
9 2 5 7
Đầu
Đuôi
5 8 0
5 1
9 2
0 0 3
7 8 4
6 9 5
  6
0 4 6 9 7
5 8
1 4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 28/09/2017

ĐẶC BIỆT 292529
GIẢI NHẤT 87317
GIẢI NHÌ 91013
GIẢI BA 95129 75720
GIẢI TƯ 60344 63942 28532
70268 74615 69478 93185
GIẢI NĂM 0945
GIẢI SÁU 3624 7716 2510
GIẢI BẢY 970
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0  
1 0 3 5 6 7
2 0 3 4 9 9
3 2
4 2 4 5
5  
6 8
7 0 8
8 5
9  
Đầu
Đuôi
1 2 7 0
  1
3 4 2
1 2 3
2 4 4
1 4 8 5
1 6
1 7
6 7 8
2 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 21/09/2017

ĐẶC BIỆT 231874
GIẢI NHẤT 48005
GIẢI NHÌ 14730
GIẢI BA 40492 42992
GIẢI TƯ 26808 42559 24811
16553 23076 96527 18242
GIẢI NĂM 0766
GIẢI SÁU 8530 7497 7874
GIẢI BẢY 165
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 5 8
1 1
2 7
3 0 0
4 2 4
5 3 9
6 5 6
7 4 4 6
8  
9 2 2 7
Đầu
Đuôi
3 3 0
1 1
4 9 9 2
5 3
4 7 7 4
0 6 5
6 7 6
2 9 7
0 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785