Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Quảng Bình - XSQB siêu nhanh

KQXS Quảng Bình 19/04/2018

ĐẶC BIỆT 625693
GIẢI NHẤT 85163
GIẢI NHÌ 03562
GIẢI BA 86267 25517
GIẢI TƯ 04927 47785 93278
92392 46546 24734 69185
GIẢI NĂM 1406
GIẢI SÁU 9756 9258 1836
GIẢI BẢY 389
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 6
1 7
2 7
3 4 6
4 6
5 6 8
6 2 3 7
7 6 8
8 5 5 9
9 2 3
Đầu
Đuôi
  0
  1
6 9 2
6 9 3
3 4
8 8 5
0 3 4 5 7 6
1 2 6 7
5 7 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 12/04/2018

ĐẶC BIỆT 002073
GIẢI NHẤT 39646
GIẢI NHÌ 98710
GIẢI BA 07864 23614
GIẢI TƯ 93616 38134 41753
95136 99346 80058 54624
GIẢI NĂM 5516
GIẢI SÁU 4238 9986 8871
GIẢI BẢY 507
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 4 6 6
2 4
3 4 5 6 8
4 6 6
5 3 8
6 4
7 1 3
8 6
9  
Đầu
Đuôi
1 0
7 1
  2
5 7 3
1 2 3 6 4
3 5
1 1 3 4 4 8 6
0 7
3 5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 05/04/2018

ĐẶC BIỆT 965704
GIẢI NHẤT 65077
GIẢI NHÌ 65074
GIẢI BA 72029 64219
GIẢI TƯ 04552 98787 14571
11942 46421 10068 36189
GIẢI NĂM 0827
GIẢI SÁU 1143 2992 9130
GIẢI BẢY 192
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 4
1 9
2 1 7 9
3 0
4 2 3
5 2
6 8
7 1 4 7
8 7 9
9 2 2 2
Đầu
Đuôi
3 0
2 7 1
4 5 9 9 9 2
4 3
0 7 4
  5
  6
2 7 8 7
6 8
1 2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 29/03/2018

ĐẶC BIỆT 895708
GIẢI NHẤT 68993
GIẢI NHÌ 32532
GIẢI BA 90993 65720
GIẢI TƯ 80560 27913 95476
88964 92212 66956 99301
GIẢI NĂM 7437
GIẢI SÁU 2398 5887 3020
GIẢI BẢY 950
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 2 3
2 0 0
3 2 7
4  
5 0 6
6 0 4 7
7 6
8 7
9 3 3 8
Đầu
Đuôi
2 2 5 6 0
0 1
1 3 2
1 9 9 3
6 4
  5
5 7 6
3 6 8 7
0 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 22/03/2018

ĐẶC BIỆT 901469
GIẢI NHẤT 61030
GIẢI NHÌ 48409
GIẢI BA 28432 79877
GIẢI TƯ 12043 68556 55223
11851 94034 29267 83716
GIẢI NĂM 4833
GIẢI SÁU 4328 0610 1862
GIẢI BẢY 529
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 9
1 0 1 6
2 3 8 9
3 0 2 3 4
4 3
5 1 6
6 2 7 9
7 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
1 3 0
1 5 1
3 6 2
2 3 4 3
3 4
  5
1 5 6
6 7 7
2 8
0 2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785