Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Phú Yên - XSPY siêu nhanh

KQXS Phú Yên 16/04/2018

ĐẶC BIỆT 711303
GIẢI NHẤT 24648
GIẢI NHÌ 93422
GIẢI BA 85598 27347
GIẢI TƯ 49740 36049 32687
65187 53797 05433 25675
GIẢI NĂM 4077
GIẢI SÁU 3948 0889 7997
GIẢI BẢY 024
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 3
1  
2 2 4 4
3 3
4 0 7 8 8 9
5  
6  
7 5 7
8 7 7 9
9 7 7 8
Đầu
Đuôi
4 0
  1
2 2
0 3 3
2 2 4
7 5
  6
4 7 8 8 9 9 7
4 4 9 8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 09/04/2018

ĐẶC BIỆT 262641
GIẢI NHẤT 22838
GIẢI NHÌ 76392
GIẢI BA 41131 35138
GIẢI TƯ 59572 05978 43706
43314 00919 50976 55951
GIẢI NĂM 1064
GIẢI SÁU 7014 5303 9313
GIẢI BẢY 898
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 3 6
1 3 4 4 9
2  
3 1 8 8
4 1
5 1
6 4
7 2 6 8
8 5
9 2 8
Đầu
Đuôi
  0
3 4 5 1
7 9 2
0 1 3
1 1 6 4
8 5
0 7 6
  7
3 3 7 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 02/04/2018

ĐẶC BIỆT 952938
GIẢI NHẤT 15433
GIẢI NHÌ 65120
GIẢI BA 88131 53302
GIẢI TƯ 32437 31006 15106
19382 30040 75888 49004
GIẢI NĂM 9731
GIẢI SÁU 5256 5344 3421
GIẢI BẢY 699
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 2 4 6 6
1  
2 0 1
3 1 1 3 7 8
4 0 4
5 6
6  
7  
8 2 8
9 6 9
Đầu
Đuôi
2 4 0
2 3 3 1
0 8 2
3 3
0 4 4
  5
0 0 5 9 6
3 7
3 8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 26/03/2018

ĐẶC BIỆT 447294
GIẢI NHẤT 32717
GIẢI NHÌ 49616
GIẢI BA 31017 89650
GIẢI TƯ 58089 63526 50762
96914 64974 11613 65863
GIẢI NĂM 3031
GIẢI SÁU 5583 5877 0680
GIẢI BẢY 153
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0  
1 3 4 6 7 7
2 6
3 1
4  
5 0 3
6 2 3
7 4 7 7
8 0 3 9
9 4
Đầu
Đuôi
5 8 0
3 1
6 2
1 5 6 8 3
1 7 9 4
  5
1 2 6
1 1 7 7 7
  8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785