Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Ninh Thuận - XSNT siêu nhanh

KQXS Ninh Thuận 23/06/2017

ĐẶC BIỆT 565488
GIẢI NHẤT 36863
GIẢI NHÌ 07403
GIẢI BA 31912 01308
GIẢI TƯ 07103 03153 14615
42156 89090 84038 84038
GIẢI NĂM 9666
GIẢI SÁU 7645 3186 7665
GIẢI BẢY 944
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 3 3 8
1 2 5
2  
3 8 8
4 4 5
5 3 6
6 3 5 6
7  
8 5 6 8
9 0
Đầu
Đuôi
9 0
  1
1 2
0 0 5 6 3
4 4
1 4 6 8 5
5 6 8 6
  7
0 3 3 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 16/06/2017

ĐẶC BIỆT 737983
GIẢI NHẤT 74214
GIẢI NHÌ 04837
GIẢI BA 01706 40820
GIẢI TƯ 50215 58889 15789
55080 76902 10838 05060
GIẢI NĂM 3690
GIẢI SÁU 0676 0127 2460
GIẢI BẢY 356
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 2 6
1 4 5
2 0 7
3 7 8
4 1
5 6
6 0 0
7 6
8 0 3 9 9
9 0
Đầu
Đuôi
2 6 6 8 9 0
4 1
0 2
8 3
1 4
1 5
0 5 7 6
2 3 7
3 8
8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 09/06/2017

ĐẶC BIỆT 754769
GIẢI NHẤT 20644
GIẢI NHÌ 52640
GIẢI BA 55744 60921
GIẢI TƯ 80325 46350 21032
92900 89019 46272 88845
GIẢI NĂM 5436
GIẢI SÁU 8630 3631 2315
GIẢI BẢY 928
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 0 3
1 5 9
2 1 5 8
3 0 1 2 6
4 0 4 4 5
5 0
6 9
7 2
8  
9  
Đầu
Đuôi
0 3 4 5 0
2 3 1
3 7 2
0 3
4 4 4
1 2 4 5
3 6
  7
2 8
1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 02/06/2017

ĐẶC BIỆT 213839
GIẢI NHẤT 82031
GIẢI NHÌ 76054
GIẢI BA 12264 73887
GIẢI TƯ 69886 76981 26633
18517 55748 23868 19033
GIẢI NĂM 1962
GIẢI SÁU 8603 4472 4746
GIẢI BẢY 403
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 3 3
1 7
2  
3 1 3 3 9
4 6 8
5 4
6 2 4 8
7 2
8 1 5 6 7
9  
Đầu
Đuôi
  0
3 8 1
6 7 2
0 0 3 3 3
5 6 4
8 5
4 8 6
1 8 7
4 6 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 26/05/2017

ĐẶC BIỆT 925327
GIẢI NHẤT 84241
GIẢI NHÌ 35592
GIẢI BA 97995 27409
GIẢI TƯ 73831 55741 25441
88687 70543 52696 33802
GIẢI NĂM 0252
GIẢI SÁU 0692 0684 5305
GIẢI BẢY 945
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 2 5 5 9
1  
2 7
3 1
4 1 1 1 3 5
5 2
6  
7  
8 4 7
9 2 2 5 6
Đầu
Đuôi
  0
3 4 4 4 1
0 5 9 9 2
4 3
8 4
0 0 4 9 5
9 6
2 8 7
  8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785