Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Ninh Thuận - XSNT siêu nhanh

KQXS Ninh Thuận 13/10/2017

ĐẶC BIỆT 020031
GIẢI NHẤT 62105
GIẢI NHÌ 25120
GIẢI BA 00640 26333
GIẢI TƯ 34063 49812 73084
63198 43487 68154 17031
GIẢI NĂM 9914
GIẢI SÁU 1510 9344 3805
GIẢI BẢY 567
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 5 5
1 0 2 4
2 0 9
3 1 1 3
4 0 4
5 4
6 3 7
7  
8 4 7
9 8
Đầu
Đuôi
1 2 4 0
3 3 1
1 2
3 6 3
1 4 5 8 4
0 0 5
  6
6 8 7
9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 06/10/2017

ĐẶC BIỆT 164965
GIẢI NHẤT 64307
GIẢI NHÌ 42121
GIẢI BA 29839 36171
GIẢI TƯ 21705 29147 82212
55107 16109 89919 83832
GIẢI NĂM 4026
GIẢI SÁU 2685 5289 8540
GIẢI BẢY 650
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 5 7 7 9
1 2 9
2 1 6
3 2 9
4 0 7
5 0
6 1 5
7 1
8 5 9
9  
Đầu
Đuôi
4 5 0
2 6 7 1
1 3 2
  3
  4
0 6 8 5
2 6
0 0 4 7
  8
0 1 3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 29/09/2017

ĐẶC BIỆT 780699
GIẢI NHẤT 20614
GIẢI NHÌ 64167
GIẢI BA 01985 57471
GIẢI TƯ 67396 19469 62761
81633 41935 40454 09912
GIẢI NĂM 9910
GIẢI SÁU 9576 7118 8142
GIẢI BẢY 512
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0  
1 0 2 2 4 8
2 6
3 3 5
4 2
5 4
6 1 7 9
7 1 6
8 5
9 6 9
Đầu
Đuôi
1 0
6 7 1
1 1 4 2
3 3
1 5 4
3 8 5
2 7 9 6
6 7
1 8
6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 22/09/2017

ĐẶC BIỆT 636066
GIẢI NHẤT 95315
GIẢI NHÌ 63182
GIẢI BA 08546 28175
GIẢI TƯ 21951 43233 38849
54610 20277 60068 12076
GIẢI NĂM 4207
GIẢI SÁU 3333 5014 3744
GIẢI BẢY 379
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 4 5
2  
3 3 3
4 4 6 9
5 1
6 6 8
7 5 6 7 8 9
8 2
9  
Đầu
Đuôi
1 0
5 1
8 2
3 3 3
1 4 4
1 7 5
4 6 7 6
0 7 7
6 7 8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785