Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Long An - XSLA siêu nhanh

KQXS Long An 16/12/2017

ĐẶC BIỆT 100747
GIẢI NHẤT 92684
GIẢI NHÌ 10845
GIẢI BA 57318 97442
GIẢI TƯ 51901 96914 69931
74582 85063 66835 73975
GIẢI NĂM 4027
GIẢI SÁU 5860 0276 1382
GIẢI BẢY 775
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 1
1 4 8
2 7
3 1 5
4 2 5 7
5 6
6 0 3
7 5 5 6
8 2 2 4
9  
Đầu
Đuôi
6 0
0 3 1
4 8 8 2
6 3
1 8 4
3 4 7 7 5
5 7 6
2 4 7
1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 09/12/2017

ĐẶC BIỆT 143479
GIẢI NHẤT 29141
GIẢI NHÌ 69666
GIẢI BA 26750 03006
GIẢI TƯ 66913 60404 79041
04914 35607 67412 67721
GIẢI NĂM 5626
GIẢI SÁU 1696 0067 5778
GIẢI BẢY 488
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 4 6 7
1 2 3 4
2 1 6
3  
4 1 1
5 0
6 6 7
7 2 8 9
8 8
9 6
Đầu
Đuôi
5 0
2 4 4 1
1 7 2
1 3
0 1 4
  5
0 2 6 9 6
0 6 7
7 8 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 02/12/2017

ĐẶC BIỆT 182526
GIẢI NHẤT 03484
GIẢI NHÌ 20393
GIẢI BA 04140 43815
GIẢI TƯ 60380 36834 55373
44824 31647 58321 95545
GIẢI NĂM 2192
GIẢI SÁU 4469 5526 1999
GIẢI BẢY 863
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2 0 1 4 6 6
3 4
4 0 5 7
5  
6 3 9
7 3
8 0 4
9 2 3 9
Đầu
Đuôi
2 4 8 0
2 1
9 2
6 7 9 3
2 3 8 4
1 4 5
2 2 6
4 7
  8
6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 25/11/2017

ĐẶC BIỆT 408077
GIẢI NHẤT 62534
GIẢI NHÌ 13179
GIẢI BA 53738 96591
GIẢI TƯ 94844 38409 70178
74584 78099 80746 35607
GIẢI NĂM 8168
GIẢI SÁU 2531 0806 7430
GIẢI BẢY 554
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 6 7 9
1  
2  
3 0 1 4 8
4 4 6
5 0 4
6 8
7 7 8 9
8 4
9 1 9
Đầu
Đuôi
3 5 0
3 9 1
  2
  3
3 4 5 8 4
  5
0 4 6
0 7 7
3 6 7 8
0 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 678289
GIẢI NHẤT 33230
GIẢI NHÌ 28875
GIẢI BA 77697 82946
GIẢI TƯ 86734 94621 46535
37356 01203 63035 41863
GIẢI NĂM 9583
GIẢI SÁU 6869 0587 7676
GIẢI BẢY 829
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 3
1  
2 1 8 9
3 0 4 5 5
4 6
5 6
6 3 9
7 5 6
8 3 7 9
9 7
Đầu
Đuôi
3 0
2 1
  2
0 6 8 3
3 4
3 3 7 5
4 5 7 6
8 9 7
2 8
2 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785