Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Long An - XSLA siêu nhanh

KQXS Long An 16/06/2018

ĐẶC BIỆT 614857
GIẢI NHẤT 45023
GIẢI NHÌ 75081
GIẢI BA 97183 49157
GIẢI TƯ 11095 29055 84444
67765 94817 85164 40828
GIẢI NĂM 7257
GIẢI SÁU 5395 2277 8931
GIẢI BẢY 863
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0  
1 7
2 3 8
3 1
4 4
5 5 7 7 7
6 3 4 5
7 7
8 1 3
9 5 5 5
Đầu
Đuôi
  0
3 8 1
  2
2 6 8 3
4 6 4
5 6 9 9 9 5
  6
1 5 5 5 7 7
2 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 09/06/2018

ĐẶC BIỆT 297752
GIẢI NHẤT 06757
GIẢI NHÌ 11277
GIẢI BA 46566 67638
GIẢI TƯ 10681 21589 11063
73462 38191 14860 65543
GIẢI NĂM 2819
GIẢI SÁU 6898 8614 4318
GIẢI BẢY 936
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0  
1 4 8 9
2  
3 6 8
4 3
5 2 7
6 0 2 3 6 9
7 7
8 1 9
9 1 8
Đầu
Đuôi
6 0
8 9 1
5 6 2
4 6 3
1 4
  5
3 6 6
5 7 7
1 3 9 8
1 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 02/06/2018

ĐẶC BIỆT 066836
GIẢI NHẤT 61873
GIẢI NHÌ 49427
GIẢI BA 22005 69746
GIẢI TƯ 70675 74200 50878
71473 97665 32195 39239
GIẢI NĂM 3107
GIẢI SÁU 0412 2447 3245
GIẢI BẢY 478
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 0 5 7
1 2 3
2 7
3 6 9
4 5 6 7
5  
6 5
7 3 3 5 8 8
8  
9 5
Đầu
Đuôi
0 0
  1
1 2
1 7 7 3
  4
0 4 6 7 9 5
3 4 6
0 2 4 7
7 7 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 26/05/2018

ĐẶC BIỆT 218256
GIẢI NHẤT 40498
GIẢI NHÌ 60715
GIẢI BA 65669 55900
GIẢI TƯ 23733 74779 79634
48910 41246 15485 62921
GIẢI NĂM 5370
GIẢI SÁU 6139 0604 4877
GIẢI BẢY 171
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 0 5
2 1
3 3 4 9
4 6
5 5 6
6 9
7 0 1 7 9
8 5
9 8
Đầu
Đuôi
0 1 7 0
2 7 1
  2
3 3
0 3 4
1 5 8 5
4 5 6
7 7
9 8
3 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785