Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Kon Tum - XSKT siêu nhanh

KQXS Kon Tum 17/06/2018

ĐẶC BIỆT 844981
GIẢI NHẤT 07520
GIẢI NHÌ 30957
GIẢI BA 44587 30987
GIẢI TƯ 26318 59108 72782
13641 58690 44584 52054
GIẢI NĂM 0670
GIẢI SÁU 1398 2500 9870
GIẢI BẢY 981
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 0 8
1 8
2 0
3  
4 1
5 4 7
6  
7 0 0
8 1 1 2 4 7 7
9 0 1 8
Đầu
Đuôi
0 2 7 7 9 0
4 8 8 9 1
8 2
  3
5 8 4
  5
  6
5 8 8 7
0 1 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 10/06/2018

ĐẶC BIỆT 504976
GIẢI NHẤT 75090
GIẢI NHÌ 70674
GIẢI BA 42970 67690
GIẢI TƯ 02815 00235 98970
43245 23647 33983 13212
GIẢI NĂM 8636
GIẢI SÁU 1533 7225 0454
GIẢI BẢY 192
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 4
1 2 5
2 5
3 3 5 6
4 5 7
5 4
6  
7 0 0 4 6
8 3
9 0 0 2
Đầu
Đuôi
7 7 9 9 0
  1
1 9 2
3 8 3
0 5 7 4
1 2 3 4 5
3 7 6
4 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 03/06/2018

ĐẶC BIỆT 187087
GIẢI NHẤT 53760
GIẢI NHÌ 61969
GIẢI BA 63581 51145
GIẢI TƯ 87284 08954 97079
11750 83396 07029 60884
GIẢI NĂM 2300
GIẢI SÁU 8499 1108 6852
GIẢI BẢY 921
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 0 8
1  
2 1 9
3  
4 4 5
5 0 2 4
6 0 9
7 9
8 1 4 4 7
9 6 9
Đầu
Đuôi
0 5 6 0
2 8 1
5 2
  3
4 5 8 8 4
4 5
9 6
8 7
0 8
2 6 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 27/05/2018

ĐẶC BIỆT 633605
GIẢI NHẤT 12024
GIẢI NHÌ 63299
GIẢI BA 13969 11001
GIẢI TƯ 96264 47723 45139
69590 82728 22163 41123
GIẢI NĂM 1487
GIẢI SÁU 8249 5951 1333
GIẢI BẢY 999
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 1 5
1  
2 3 3 4 8
3 3 9
4 9
5 1
6 3 4 9
7  
8 7
9 0 6 9 9
Đầu
Đuôi
9 0
0 5 1
  2
2 2 3 6 3
2 6 4
0 5
9 6
8 7
2 8
3 4 6 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 20/05/2018

ĐẶC BIỆT 208845
GIẢI NHẤT 45782
GIẢI NHÌ 20508
GIẢI BA 40333 12995
GIẢI TƯ 82341 31935 59036
45744 47460 44069 94998
GIẢI NĂM 3809
GIẢI SÁU 4097 4677 9120
GIẢI BẢY 739
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 8 9
1  
2 0
3 3 5 6 9
4 1 4 5
5 2
6 0 9
7 7
8 2
9 5 7 8
Đầu
Đuôi
2 6 0
4 1
5 8 2
3 3
4 4
3 4 9 5
3 6
7 9 7
0 9 8
0 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785