Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Trực tiếp Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH siêu nhanh

KQXS Khánh Hòa 16/08/2017

ĐẶC BIỆT 705819
GIẢI NHẤT 86701
GIẢI NHÌ 95832
GIẢI BA 82906 80750
GIẢI TƯ 15847 03462 52713
56323 69500 45009 31187
GIẢI NĂM 1140
GIẢI SÁU 8067 6639 9194
GIẢI BẢY 735
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 0 1 6 9
1 3 9
2 3
3 2 5 9
4 0 7
5 0
6 2 7
7  
8 7 9
9 4
Đầu
Đuôi
0 4 5 0
0 1
3 6 2
1 2 3
9 4
3 5
0 6
4 6 8 7
  8
0 1 3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 13/08/2017

ĐẶC BIỆT 499443
GIẢI NHẤT 42169
GIẢI NHÌ 13408
GIẢI BA 78656 18157
GIẢI TƯ 10866 07052 07676
79105 11837 37410 76222
GIẢI NĂM 0932
GIẢI SÁU 6605 9576 3881
GIẢI BẢY 428
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 5 5 8
1 0
2 2 8
3 2 7
4 3
5 2 6 7
6 6 9
7 0 6 6
8 1
9  
Đầu
Đuôi
1 7 0
8 1
2 3 5 2
4 3
  4
0 0 5
5 6 7 7 6
3 5 7
0 2 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 09/08/2017

ĐẶC BIỆT 820470
GIẢI NHẤT 89650
GIẢI NHÌ 60856
GIẢI BA 18067 00249
GIẢI TƯ 67440 10240 73850
14258 14033 76573 77382
GIẢI NĂM 8274
GIẢI SÁU 7141 0289 5972
GIẢI BẢY 513
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0  
1 3
2  
3 3
4 0 0 1 9
5 0 0 6 8
6 7
7 0 2 3 4
8 2 9
9 1
Đầu
Đuôi
4 4 5 5 7 0
4 9 1
7 8 2
1 3 7 3
7 4
  5
5 6
6 7
5 8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 06/08/2017

ĐẶC BIỆT 385965
GIẢI NHẤT 20763
GIẢI NHÌ 29881
GIẢI BA 43932 87261
GIẢI TƯ 07437 17528 40984
23600 52719 53975 40852
GIẢI NĂM 7119
GIẢI SÁU 4073 3954 1042
GIẢI BẢY 932
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 0
1 9 9
2 8
3 2 2 7
4 2
5 2 4
6 1 3 5
7 3 5
8 1 4 5
9  
Đầu
Đuôi
0 0
6 8 1
3 3 4 5 2
6 7 3
5 8 4
6 7 8 5
  6
3 7
2 8
1 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 02/08/2017

ĐẶC BIỆT 771622
GIẢI NHẤT 08670
GIẢI NHÌ 76394
GIẢI BA 95201 85100
GIẢI TƯ 37493 39862 23734
53050 36142 47291 90140
GIẢI NĂM 9469
GIẢI SÁU 7328 5372 3738
GIẢI BẢY 352
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 0 1
1  
2 2 8
3 4 8
4 0 2
5 0 2
6 2 9
7 0 2 2
8  
9 1 3 4
Đầu
Đuôi
0 4 5 7 0
0 9 1
2 4 5 6 7 7 2
9 3
3 9 4
  5
  6
  7
2 3 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 30/07/2017

ĐẶC BIỆT 729127
GIẢI NHẤT 64573
GIẢI NHÌ 59282
GIẢI BA 81322 87659
GIẢI TƯ 02078 64140 83805
83388 66896 08636 81154
GIẢI NĂM 4499
GIẢI SÁU 7762 0752 0511
GIẢI BẢY 593
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0 5
1 1
2 2 7
3 6
4 0
5 2 4 9
6 2
7 3 8
8 2 6 8
9 3 6 9
Đầu
Đuôi
4 0
1 1
2 5 6 8 2
7 9 3
5 4
0 5
3 8 9 6
2 7
7 8 8
5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 26/07/2017

ĐẶC BIỆT 736649
GIẢI NHẤT 49351
GIẢI NHÌ 31326
GIẢI BA 18237 36487
GIẢI TƯ 71936 23827 51305
60941 42193 68527 55811
GIẢI NĂM 2639
GIẢI SÁU 4843 6850 7538
GIẢI BẢY 649
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 5
1 1 5
2 6 7 7
3 6 7 8 9
4 1 3 9 9
5 0 1
6  
7  
8 7
9 3
Đầu
Đuôi
5 0
1 4 5 1
  2
4 9 3
  4
0 1 5
2 3 6
2 2 3 8 7
3 8
3 4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 23/07/2017

ĐẶC BIỆT 627922
GIẢI NHẤT 35929
GIẢI NHÌ 63745
GIẢI BA 47039 14437
GIẢI TƯ 22389 57496 17067
56768 43941 39181 30492
GIẢI NĂM 8709
GIẢI SÁU 0150 9548 8559
GIẢI BẢY 907
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 7 9
1  
2 2 9
3 7 9
4 1 5 8
5 0 9
6 7 8
7  
8 0 1 9
9 2 6
Đầu
Đuôi
5 8 0
4 8 1
2 9 2
  3
  4
4 5
9 6
0 3 6 7
4 6 8
0 2 3 5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785