Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH siêu nhanh

KQXS Khánh Hòa 21/06/2017

ĐẶC BIỆT 010864
GIẢI NHẤT 90028
GIẢI NHÌ 25765
GIẢI BA 20682 62342
GIẢI TƯ 73186 91788 04672
33966 06404 10625 24417
GIẢI NĂM 8953
GIẢI SÁU 9096 0035 8998
GIẢI BẢY 356
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 4
1 7
2 5 8
3 5
4 2
5 3 6
6 4 5 6
7 2 2
8 2 6 8
9 6 8
Đầu
Đuôi
  0
  1
4 7 7 8 2
5 3
0 6 4
2 3 6 5
5 6 8 9 6
1 7
2 8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 18/06/2017

ĐẶC BIỆT 957527
GIẢI NHẤT 15178
GIẢI NHÌ 60762
GIẢI BA 48557 21504
GIẢI TƯ 04186 04420 47574
99392 37096 42106 36780
GIẢI NĂM 9756
GIẢI SÁU 9000 1608 6037
GIẢI BẢY 017
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 0 4 6 8
1 7
2 0 7
3 7
4 3
5 6 7
6 2
7 4 8
8 0 6
9 2 6
Đầu
Đuôi
0 2 8 0
  1
6 9 2
4 3
0 7 4
  5
0 5 8 9 6
1 2 3 5 7
0 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 14/06/2017

ĐẶC BIỆT 258096
GIẢI NHẤT 32855
GIẢI NHÌ 71791
GIẢI BA 06500 26531
GIẢI TƯ 78416 43580 67610
08238 53580 27383 88697
GIẢI NĂM 8183
GIẢI SÁU 5723 3053 3309
GIẢI BẢY 945
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 0 9
1 0 6
2 3
3 1 6 8
4 5
5 3 5
6  
7  
8 0 0 3 3
9 1 6 7
Đầu
Đuôi
0 1 8 8 0
3 9 1
  2
2 5 8 8 3
  4
4 5 5
1 3 9 6
9 7
3 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 11/06/2017

ĐẶC BIỆT 807704
GIẢI NHẤT 37453
GIẢI NHÌ 43911
GIẢI BA 08059 21629
GIẢI TƯ 11456 88979 78143
44507 48467 88014 10906
GIẢI NĂM 8554
GIẢI SÁU 9690 1297 9215
GIẢI BẢY 711
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 4 6 7
1 1 1 4 5
2 9
3 9
4 3
5 3 4 6 9
6 7
7 9
8  
9 0 7
Đầu
Đuôi
9 0
1 1 1
  2
4 5 3
0 1 5 4
1 5
0 5 6
0 6 9 7
  8
2 3 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 07/06/2017

ĐẶC BIỆT 432312
GIẢI NHẤT 46523
GIẢI NHÌ 81293
GIẢI BA 89635 73848
GIẢI TƯ 27353 52099 61397
21079 25910 27578 08870
GIẢI NĂM 5837
GIẢI SÁU 3564 4385 1405
GIẢI BẢY 267
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0 5
1 0 2
2 3
3 5 7
4 2 8
5 3
6 4 7
7 0 8 9
8 5
9 3 7 9
Đầu
Đuôi
1 7 0
  1
1 4 2
2 5 9 3
6 4
0 3 8 5
  6
3 6 9 7
4 7 8
7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 04/06/2017

ĐẶC BIỆT 594781
GIẢI NHẤT 97849
GIẢI NHÌ 62324
GIẢI BA 73788 24095
GIẢI TƯ 42795 11393 40397
10640 50893 26278 03264
GIẢI NĂM 9913
GIẢI SÁU 5024 3814 2492
GIẢI BẢY 038
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0  
1 3 4
2 4 4
3 8
4 0 9
5 9
6 4
7 8
8 1 8
9 2 3 3 5 5 7
Đầu
Đuôi
4 0
8 1
9 2
1 9 9 3
1 2 2 6 4
9 9 5
  6
9 7
3 7 8 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 31/05/2017

ĐẶC BIỆT 485060
GIẢI NHẤT 81628
GIẢI NHÌ 90991
GIẢI BA 78813 86534
GIẢI TƯ 74327 26519 60241
85367 21386 17775 70921
GIẢI NĂM 0515
GIẢI SÁU 8592 1036 8401
GIẢI BẢY 690
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 1
1 3 5 9
2 1 7 8
3 4 6
4 1
5  
6 0 7
7 5 6
8 6
9 0 1 2
Đầu
Đuôi
6 9 0
0 2 4 9 1
9 2
1 3
3 4
1 7 5
3 7 8 6
2 6 7
2 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 28/05/2017

ĐẶC BIỆT 802856
GIẢI NHẤT 02131
GIẢI NHÌ 32637
GIẢI BA 17995 89461
GIẢI TƯ 74535 12909 50772
69566 99048 52269 43704
GIẢI NĂM 8204
GIẢI SÁU 6932 2403 8778
GIẢI BẢY 090
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 3 4 4 9
1  
2  
3 1 2 5 7
4 1 8
5 6
6 1 6 9
7 2 8
8  
9 0 5
Đầu
Đuôi
9 0
3 4 6 1
3 7 2
0 3
0 0 4
3 9 5
5 6 6
3 7
4 7 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785