Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - XSHCM siêu nhanh

KQXS Hồ Chí Minh 19/06/2017

ĐẶC BIỆT 283385
GIẢI NHẤT 78377
GIẢI NHÌ 78764
GIẢI BA 60687 98694
GIẢI TƯ 55801 48520 89233
30961 70525 69738 42989
GIẢI NĂM 2132
GIẢI SÁU 3647 1656 7045
GIẢI BẢY 929
GIẢI TÁM 87
Đầu
Đuôi
0 1
1  
2 0 5 9
3 2 3 8
4 5 7
5 6
6 1 4
7 7
8 5 7 7 9
9 4
Đầu
Đuôi
2 0
0 6 1
3 2
3 3
6 9 4
2 4 8 5
5 6
4 7 8 8 7
3 8
2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 17/06/2017

ĐẶC BIỆT 398156
GIẢI NHẤT 06494
GIẢI NHÌ 00588
GIẢI BA 33539 60055
GIẢI TƯ 11277 83069 64831
64490 79542 47869 66287
GIẢI NĂM 8842
GIẢI SÁU 4568 9510 3208
GIẢI BẢY 207
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0 7 8
1 0
2  
3 1 9
4 2 2 2
5 5 6
6 8 9 9
7 7
8 7 8
9 0 4
Đầu
Đuôi
1 9 0
3 1
4 4 4 2
  3
9 4
5 5
5 6
0 7 8 7
0 6 8 8
3 6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 12/06/2017

ĐẶC BIỆT 309272
GIẢI NHẤT 74694
GIẢI NHÌ 15966
GIẢI BA 62862 91581
GIẢI TƯ 97220 98478 71282
12891 64572 72589 07524
GIẢI NĂM 5174
GIẢI SÁU 1744 2716 6112
GIẢI BẢY 756
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0  
1 2 6 9
2 0 4
3  
4 4
5 6
6 2 6
7 2 2 4 8
8 1 2 9
9 1 4
Đầu
Đuôi
2 0
8 9 1
1 6 7 7 8 2
  3
2 4 7 9 4
  5
1 5 6 6
  7
7 8
1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 10/06/2017

ĐẶC BIỆT 440561
GIẢI NHẤT 67429
GIẢI NHÌ 04617
GIẢI BA 06434 72165
GIẢI TƯ 39718 57677 40590
26648 57797 45751 97315
GIẢI NĂM 9062
GIẢI SÁU 8520 0589 0896
GIẢI BẢY 608
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 8
1 5 7 8 9
2 0 9
3 4
4 8
5 1
6 1 2 5
7 7
8 9
9 0 6 7
Đầu
Đuôi
2 9 0
5 6 1
6 2
  3
3 4
1 6 5
9 6
1 7 9 7
0 1 4 8
1 2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 05/06/2017

ĐẶC BIỆT 469401
GIẢI NHẤT 70788
GIẢI NHÌ 55397
GIẢI BA 84239 48701
GIẢI TƯ 87253 96603 23284
27785 32838 84833 55474
GIẢI NĂM 4253
GIẢI SÁU 8480 7383 7953
GIẢI BẢY 807
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 1 1 3 7
1  
2  
3 3 8 9
4  
5 3 3 3
6  
7 4
8 0 3 4 5 5 8
9 7
Đầu
Đuôi
8 0
0 0 1
  2
0 3 5 5 5 8 3
7 8 4
8 8 5
  6
0 9 7
3 8 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 03/06/2017

ĐẶC BIỆT 784683
GIẢI NHẤT 51916
GIẢI NHÌ 79248
GIẢI BA 15232 75244
GIẢI TƯ 80123 90272 92985
50954 40175 06114 96660
GIẢI NĂM 9608
GIẢI SÁU 4390 8099 5088
GIẢI BẢY 538
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 8
1 4 6
2 3
3 2 8
4 4 8
5 4
6 0 9
7 2 5
8 3 5 8
9 0 9
Đầu
Đuôi
6 9 0
  1
3 7 2
2 8 3
1 4 5 4
7 8 5
1 6
  7
0 3 4 8 8
6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 29/05/2017

ĐẶC BIỆT 992683
GIẢI NHẤT 27511
GIẢI NHÌ 74153
GIẢI BA 40377 52105
GIẢI TƯ 46232 92677 30231
43167 54700 81106 72674
GIẢI NĂM 1675
GIẢI SÁU 6713 9083 6425
GIẢI BẢY 734
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 0 5 6
1 1 3
2 5
3 1 2 4
4  
5 0 3
6 7
7 4 5 7 7
8 3 3
9  
Đầu
Đuôi
0 5 0
1 3 1
3 2
1 5 8 8 3
3 7 4
0 2 7 5
0 6
6 7 7 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 27/05/2017

ĐẶC BIỆT 285837
GIẢI NHẤT 71054
GIẢI NHÌ 45393
GIẢI BA 68418 76720
GIẢI TƯ 65796 39111 92180
31087 87405 78219 56298
GIẢI NĂM 9053
GIẢI SÁU 0422 3400 0903
GIẢI BẢY 490
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 0 3 5
1 1 8 9
2 0 2
3 7
4  
5 3 4
6  
7  
8 0 7
9 0 3 5 6 8
Đầu
Đuôi
0 2 8 9 0
1 1
2 2
0 5 9 3
5 4
0 9 5
9 6
3 8 7
1 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785