Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - XSHCM siêu nhanh

KQXS Hồ Chí Minh 19/02/2018

ĐẶC BIỆT 067901
GIẢI NHẤT 40884
GIẢI NHÌ 78123
GIẢI BA 52753 84295
GIẢI TƯ 99127 95823 49193
56391 99619 79020 35376
GIẢI NĂM 1148
GIẢI SÁU 0527 2438 4989
GIẢI BẢY 930
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 1
1 9
2 0 3 3 7 7
3 0 8
4 8
5 3
6  
7 6
8 4 9
9 1 2 3 5
Đầu
Đuôi
2 3 0
0 9 1
9 2
2 2 5 9 3
8 4
9 5
7 6
2 2 7
3 4 8
1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 17/02/2018

ĐẶC BIỆT 620762
GIẢI NHẤT 55070
GIẢI NHÌ 58000
GIẢI BA 94205 62564
GIẢI TƯ 25632 55432 33028
05410 85858 07564 22531
GIẢI NĂM 5057
GIẢI SÁU 4185 2763 0312
GIẢI BẢY 868
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 0 5
1 0 2
2 8 9
3 1 2 2
4  
5 7 8
6 2 3 4 4 8
7 0
8 5
9  
Đầu
Đuôi
0 1 7 0
3 1
1 3 3 6 2
6 3
6 6 4
0 8 5
  6
5 7
2 5 6 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 12/02/2018

ĐẶC BIỆT 823058
GIẢI NHẤT 89729
GIẢI NHÌ 04960
GIẢI BA 66205 36608
GIẢI TƯ 54475 59225 12643
04273 15600 67089 36787
GIẢI NĂM 7357
GIẢI SÁU 1355 7991 4342
GIẢI BẢY 826
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 0 5 8
1  
2 5 6 9
3  
4 2 3
5 5 7 8
6 0
7 3 5
8 7 9
9 0 1
Đầu
Đuôi
0 6 9 0
9 1
4 2
4 7 3
  4
0 2 5 7 5
2 6
5 8 7
0 5 8
2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 10/02/2018

ĐẶC BIỆT 377323
GIẢI NHẤT 44831
GIẢI NHÌ 58144
GIẢI BA 46767 96559
GIẢI TƯ 45315 04815 69525
87276 07131 06778 04729
GIẢI NĂM 6192
GIẢI SÁU 4108 4143 7057
GIẢI BẢY 236
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 8
1 5 5
2 3 5 9
3 1 1 6
4 3 4 4
5 7 9
6 7
7 6 8
8  
9 2
Đầu
Đuôi
  0
3 3 1
9 2
2 4 3
4 4 4
1 1 2 5
3 7 6
5 6 7
0 7 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 05/02/2018

ĐẶC BIỆT 851616
GIẢI NHẤT 41980
GIẢI NHÌ 51528
GIẢI BA 37629 63285
GIẢI TƯ 69073 50593 14754
08075 71216 62367 16122
GIẢI NĂM 1538
GIẢI SÁU 2715 5168 0889
GIẢI BẢY 179
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0  
1 5 6 6
2 2 8 9 9
3 8
4  
5 4
6 7 8
7 3 5 9
8 0 5 9
9 3
Đầu
Đuôi
8 0
  1
2 2
7 9 3
5 4
1 7 8 5
1 1 6
6 7
2 3 6 8
2 2 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 03/02/2018

ĐẶC BIỆT 635316
GIẢI NHẤT 71777
GIẢI NHÌ 51514
GIẢI BA 13473 76495
GIẢI TƯ 55230 04092 99219
99361 28099 06539 15855
GIẢI NĂM 0444
GIẢI SÁU 9737 3462 4275
GIẢI BẢY 939
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0  
1 4 6 9
2  
3 0 7 9 9
4 4
5 5
6 1 2 4
7 3 5 7
8  
9 2 5 9
Đầu
Đuôi
3 0
6 1
6 9 2
7 3
1 4 6 4
5 7 9 5
1 6
3 7 7
  8
1 3 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 29/01/2018

ĐẶC BIỆT 549743
GIẢI NHẤT 18036
GIẢI NHÌ 06847
GIẢI BA 72480 01492
GIẢI TƯ 20798 84895 86392
70746 23188 56971 13623
GIẢI NĂM 4496
GIẢI SÁU 7991 0400 5969
GIẢI BẢY 565
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 0
1  
2 3
3 6
4 3 6 7
5 9
6 5 9
7 1
8 0 8
9 1 2 2 5 6 8
Đầu
Đuôi
0 8 0
7 9 1
9 9 2
2 4 3
  4
6 9 5
3 4 9 6
4 7
8 9 8
5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 27/01/2018

ĐẶC BIỆT 306051
GIẢI NHẤT 47540
GIẢI NHÌ 47619
GIẢI BA 67258 29373
GIẢI TƯ 55282 92293 38066
35754 64829 63639 52773
GIẢI NĂM 5317
GIẢI SÁU 0005 3366 5500
GIẢI BẢY 783
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 0 5
1 0 7 9
2 9
3 9
4 0
5 1 4 8
6 6 6
7 3 3
8 2 3
9 3
Đầu
Đuôi
0 1 4 0
5 1
8 2
7 7 8 9 3
5 4
0 5
6 6 6
1 7
5 8
1 2 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 22/01/2018

ĐẶC BIỆT 369757
GIẢI NHẤT 20752
GIẢI NHÌ 81209
GIẢI BA 09741 91261
GIẢI TƯ 34061 67440 70722
30442 42206 41298 24385
GIẢI NĂM 0061
GIẢI SÁU 4162 9262 0105
GIẢI BẢY 011
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 5 6 9
1 1
2 2
3  
4 0 1 2
5 2 6 7
6 1 1 1 2 2
7  
8 5
9 8
Đầu
Đuôi
4 0
1 4 6 6 6 1
2 4 5 6 6 2
  3
  4
0 8 5
0 5 6
5 7
9 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785