Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Gia Lai - XSGL siêu nhanh

KQXS Gia Lai 13/10/2017

ĐẶC BIỆT 338435
GIẢI NHẤT 15033
GIẢI NHÌ 62002
GIẢI BA 62301 29767
GIẢI TƯ 39114 65634 04344
12906 39077 01060 78145
GIẢI NĂM 5934
GIẢI SÁU 7772 8827 4040
GIẢI BẢY 553
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 1 2 6
1 4 8
2 7
3 3 4 4 5
4 0 4 5
5 3
6 0 7
7 2 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
4 6 0
0 1
0 7 2
3 5 3
1 3 3 4 4
3 4 5
0 6
2 6 7 7
1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 06/10/2017

ĐẶC BIỆT 389702
GIẢI NHẤT 34741
GIẢI NHÌ 80483
GIẢI BA 02921 40417
GIẢI TƯ 41176 94782 87040
52941 77768 88429 88249
GIẢI NĂM 2905
GIẢI SÁU 4110 1693 6506
GIẢI BẢY 266
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 2 5 6
1 0 7
2 1 9
3  
4 0 1 1 9
5  
6 3 6 8
7 6
8 2 3
9 3
Đầu
Đuôi
1 4 0
2 4 4 1
0 8 2
6 8 9 3
  4
0 5
0 6 7 6
1 7
6 8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 29/09/2017

ĐẶC BIỆT 789299
GIẢI NHẤT 23048
GIẢI NHÌ 96444
GIẢI BA 45746 40456
GIẢI TƯ 14616 87837 01195
20261 40290 10870 24596
GIẢI NĂM 4678
GIẢI SÁU 3098 8133 1619
GIẢI BẢY 784
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0  
1 6 9
2  
3 3 7
4 4 6 8
5 6 8
6 1
7 0 8
8 4
9 0 5 6 8 9
Đầu
Đuôi
7 9 0
6 1
  2
3 3
4 8 4
9 5
1 4 5 9 6
3 7
4 5 7 9 8
1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 22/09/2017

ĐẶC BIỆT 136737
GIẢI NHẤT 70783
GIẢI NHÌ 02122
GIẢI BA 55153 26608
GIẢI TƯ 84165 16276 98642
66665 95795 45804 44824
GIẢI NĂM 5854
GIẢI SÁU 4091 4831 6655
GIẢI BẢY 526
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 4 8
1  
2 2 4 6
3 1 7
4 2
5 3 4 5
6 5 5
7 6
8 3 4
9 1 5
Đầu
Đuôi
  0
3 9 1
2 4 2
5 8 3
0 2 5 8 4
5 6 6 9 5
2 7 6
3 7
0 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785