Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Trực tiếp Kết quả xổ số Gia Lai - XSGL siêu nhanh

KQXS Gia Lai 18/08/2017

ĐẶC BIỆT 347808
GIẢI NHẤT 12594
GIẢI NHÌ 58491
GIẢI BA 62139 10685
GIẢI TƯ 85218 81350 10551
59913 14865 71534 41639
GIẢI NĂM 2716
GIẢI SÁU 0540 2554 7119
GIẢI BẢY 267
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 8
1 3 6 8 9
2  
3 1 4 9 9
4 0
5 0 1 4
6 5 7
7  
8 5
9 1 4
Đầu
Đuôi
4 5 0
3 5 9 1
  2
1 3
3 5 9 4
6 8 5
1 6
6 7
0 1 8
1 3 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 11/08/2017

ĐẶC BIỆT 753341
GIẢI NHẤT 88942
GIẢI NHÌ 71436
GIẢI BA 77132 63049
GIẢI TƯ 80503 65621 29776
93032 22958 94915 80976
GIẢI NĂM 4230
GIẢI SÁU 3203 5130 0896
GIẢI BẢY 277
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0 3 3
1 5
2 1
3 0 0 2 2 6
4 1 2 9
5 8
6  
7 6 6 7 7
8  
9 6
Đầu
Đuôi
3 3 0
2 4 1
3 3 4 2
0 0 3
  4
1 5
3 7 7 9 6
7 7 7
5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 04/08/2017

ĐẶC BIỆT 570076
GIẢI NHẤT 97135
GIẢI NHÌ 97365
GIẢI BA 27667 10622
GIẢI TƯ 58386 43728 35109
16098 23468 56535 13309
GIẢI NĂM 0652
GIẢI SÁU 1091 0138 4507
GIẢI BẢY 133
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 7 9 9
1  
2 2 8
3 3 5 5 8
4  
5 2
6 5 7 8
7 6
8 6
9 1 8
Đầu
Đuôi
  0
0 9 1
2 5 2
3 3
  4
3 3 6 5
7 8 6
0 6 7
2 3 6 9 8
0 0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 28/07/2017

ĐẶC BIỆT 933032
GIẢI NHẤT 67161
GIẢI NHÌ 89851
GIẢI BA 89210 40328
GIẢI TƯ 07161 80448 99891
71842 47961 97539 94877
GIẢI NĂM 6705
GIẢI SÁU 0230 3036 4335
GIẢI BẢY 334
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 5
1 0
2 8
3 0 1 2 4 5 6 9
4 2 8
5 1
6 1 1 1
7 7
8  
9 1
Đầu
Đuôi
1 3 0
3 5 6 6 6 9 1
3 4 2
  3
3 4
0 3 5
3 6
7 7
2 4 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 21/07/2017

ĐẶC BIỆT 344474
GIẢI NHẤT 10872
GIẢI NHÌ 10471
GIẢI BA 14096 51242
GIẢI TƯ 91452 81858 80340
29161 75061 18333 15237
GIẢI NĂM 9523
GIẢI SÁU 7950 4044 2047
GIẢI BẢY 865
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 3
3 3 7
4 0 2 4 7
5 0 2 4 8
6 1 1 5
7 1 2 4
8  
9 6
Đầu
Đuôi
4 5 0
6 6 7 1
4 5 7 2
2 3 3
4 5 7 4
6 5
9 6
3 4 7
5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785