Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Gia Lai - XSGL siêu nhanh

KQXS Gia Lai 16/02/2018

ĐẶC BIỆT 737179
GIẢI NHẤT 95597
GIẢI NHÌ 13455
GIẢI BA 14795 89692
GIẢI TƯ 53629 58917 16614
26298 32417 40624 20617
GIẢI NĂM 7254
GIẢI SÁU 0535 4289 8667
GIẢI BẢY 298
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0  
1 4 7 7 7
2 4 9
3 5
4 4
5 4 5
6 7
7 9
8 9
9 2 5 7 8 8
Đầu
Đuôi
  0
  1
9 2
  3
1 2 4 5 4
3 5 9 5
  6
1 1 1 6 9 7
9 9 8
2 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 09/02/2018

ĐẶC BIỆT 193228
GIẢI NHẤT 36591
GIẢI NHÌ 49382
GIẢI BA 70542 38673
GIẢI TƯ 83752 44284 66746
68270 62859 06256 96213
GIẢI NĂM 6168
GIẢI SÁU 1840 1420 7720
GIẢI BẢY 322
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0  
1 3
2 0 0 2 8
3  
4 0 2 5 6
5 2 6 9
6 8
7 0 3
8 2 4
9 1
Đầu
Đuôi
2 2 4 7 0
9 1
2 4 5 8 2
1 7 3
8 4
4 5
4 5 6
  7
2 6 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 02/02/2018

ĐẶC BIỆT 826248
GIẢI NHẤT 28607
GIẢI NHÌ 73796
GIẢI BA 61084 20574
GIẢI TƯ 86878 27592 03985
25878 52546 02409 95832
GIẢI NĂM 8123
GIẢI SÁU 7784 8477 7417
GIẢI BẢY 926
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 7 9
1 7
2 3 6
3 2
4 6 8
5 5
6  
7 4 7 8 8
8 4 4 5
9 2 6
Đầu
Đuôi
  0
  1
3 9 2
2 3
7 8 8 4
5 8 5
2 4 9 6
0 1 7 7
4 7 7 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 26/01/2018

ĐẶC BIỆT 159337
GIẢI NHẤT 59345
GIẢI NHÌ 95299
GIẢI BA 81792 40542
GIẢI TƯ 07046 87082 64241
74107 49400 47841 81186
GIẢI NĂM 4691
GIẢI SÁU 4405 0270 6533
GIẢI BẢY 035
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0 0 5 7
1  
2  
3 3 5 7
4 1 1 2 5 6
5  
6  
7 0 3
8 2 6
9 1 2 9
Đầu
Đuôi
0 7 0
4 4 9 1
4 8 9 2
3 7 3
  4
0 3 4 5
4 8 6
0 3 7
  8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785