Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Đồng Tháp - XSDT siêu nhanh

KQXS Đồng Tháp 19/06/2017

ĐẶC BIỆT 980281
GIẢI NHẤT 88359
GIẢI NHÌ 91695
GIẢI BA 99829 34683
GIẢI TƯ 52824 99963 41927
04801 53730 06798 23047
GIẢI NĂM 0681
GIẢI SÁU 8857 8685 0224
GIẢI BẢY 370
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 1
1  
2 4 4 7 9
3 0
4 7
5 4 7 9
6 3
7 0
8 1 1 3 5
9 5 8
Đầu
Đuôi
3 7 0
0 8 8 1
  2
6 8 3
2 2 5 4
8 9 5
  6
2 4 5 7
9 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 12/06/2017

ĐẶC BIỆT 991821
GIẢI NHẤT 34577
GIẢI NHÌ 36146
GIẢI BA 71021 95646
GIẢI TƯ 33413 77957 91770
80152 86835 18955 98916
GIẢI NĂM 2365
GIẢI SÁU 1194 2377 4004
GIẢI BẢY 163
GIẢI TÁM 25
Đầu
Đuôi
0 4
1 3 6
2 1 1 5
3 5
4 6 6
5 2 5 7
6 3 5
7 0 7 7
8  
9 4
Đầu
Đuôi
7 0
2 2 1
5 2
1 6 3
0 9 4
2 3 5 6 5
1 4 4 6
5 7 7 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 05/06/2017

ĐẶC BIỆT 222245
GIẢI NHẤT 85598
GIẢI NHÌ 80832
GIẢI BA 10173 87570
GIẢI TƯ 42215 27648 48503
88266 34777 99199 14090
GIẢI NĂM 1338
GIẢI SÁU 8014 8744 3006
GIẢI BẢY 940
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 3 3 6
1 4 5
2  
3 2 8
4 0 4 5 8
5  
6 6
7 0 3 7
8  
9 0 8 9
Đầu
Đuôi
4 7 9 0
  1
3 2
0 0 7 3
1 4 4
1 4 5
0 6 6
7 7
3 4 9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 29/05/2017

ĐẶC BIỆT 187205
GIẢI NHẤT 60974
GIẢI NHÌ 74320
GIẢI BA 72674 69653
GIẢI TƯ 32115 48530 70097
00726 94583 11476 90746
GIẢI NĂM 8470
GIẢI SÁU 9102 2590 5114
GIẢI BẢY 339
GIẢI TÁM 87
Đầu
Đuôi
0 2 5
1 4 5
2 0 6
3 0 9
4 6
5 3
6  
7 0 4 4 6
8 3 7
9 0 7
Đầu
Đuôi
2 3 7 9 0
  1
0 2
5 8 3
1 7 7 4
0 1 5
2 4 7 6
8 9 7
  8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785