Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số DakLak - XSDLK siêu nhanh

KQXS DakLak 19/06/2018

ĐẶC BIỆT 347233
GIẢI NHẤT 52617
GIẢI NHÌ 23448
GIẢI BA 44315 05736
GIẢI TƯ 14924 36107 94316
04419 84394 70873 42797
GIẢI NĂM 3719
GIẢI SÁU 2173 0367 3689
GIẢI BẢY 736
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 7
1 5 6 7 9 9
2 2 4
3 3 6 6
4 8
5  
6 7
7 3 3
8 9
9 4 7
Đầu
Đuôi
  0
  1
2 2
3 7 7 3
2 9 4
1 5
1 3 3 6
0 1 6 9 7
4 8
1 1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 12/06/2018

ĐẶC BIỆT 979840
GIẢI NHẤT 05875
GIẢI NHÌ 51018
GIẢI BA 25944 96632
GIẢI TƯ 48249 71566 83075
46212 32488 23524 61385
GIẢI NĂM 1200
GIẢI SÁU 2004 4782 1112
GIẢI BẢY 588
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 2 2 8
2 4 8
3 2
4 0 4 9
5  
6 6
7 5 5
8 2 5 8 8
9  
Đầu
Đuôi
0 4 0
  1
1 1 3 8 2
  3
0 2 4 4
7 7 8 5
6 6
  7
1 2 8 8 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 05/06/2018

ĐẶC BIỆT 713607
GIẢI NHẤT 01566
GIẢI NHÌ 68308
GIẢI BA 03164 76744
GIẢI TƯ 81426 31158 55723
89504 01645 92362 72229
GIẢI NĂM 0577
GIẢI SÁU 9548 3324 0450
GIẢI BẢY 673
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 4 7 8
1 0
2 3 4 6 9
3  
4 4 5 8
5 0 8
6 2 4 6
7 3 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
1 5 0
  1
6 2
2 7 3
0 2 4 6 4
4 5
2 6 6
0 7 7
0 4 5 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 29/05/2018

ĐẶC BIỆT 529473
GIẢI NHẤT 21198
GIẢI NHÌ 78038
GIẢI BA 84438 05807
GIẢI TƯ 80460 24658 44955
66575 93547 01987 25817
GIẢI NĂM 1904
GIẢI SÁU 9742 3034 1329
GIẢI BẢY 307
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 4 7 7
1 7
2 9
3 2 4 8 8
4 2 7
5 5 8
6 0
7 3 5
8 7
9 8
Đầu
Đuôi
6 0
  1
3 4 2
7 3
0 3 4
5 7 5
  6
0 0 1 4 8 7
3 3 5 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 22/05/2018

ĐẶC BIỆT 490594
GIẢI NHẤT 30505
GIẢI NHÌ 53107
GIẢI BA 08563 84910
GIẢI TƯ 89767 49680 86943
13324 09759 40550 38340
GIẢI NĂM 6834
GIẢI SÁU 8296 4583 9665
GIẢI BẢY 798
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 5 7
1 0
2 4
3 4 6
4 0 3
5 0 9
6 3 5 7
7  
8 0 3
9 4 6 8
Đầu
Đuôi
1 4 5 8 0
  1
  2
4 6 8 3
2 3 9 4
0 6 5
3 9 6
0 6 7
9 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785