Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Đắc Nông - XSDNO siêu nhanh

KQXS Đắc Nông 17/06/2017

ĐẶC BIỆT 846775
GIẢI NHẤT 18915
GIẢI NHÌ 42891
GIẢI BA 06043 34287
GIẢI TƯ 00070 29012 01238
76159 55866 42552 09562
GIẢI NĂM 1003
GIẢI SÁU 9857 2466 4849
GIẢI BẢY 036
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 3 5
1 2 5
2  
3 6 8
4 3 9
5 2 7 9
6 2 6 6
7 0 5
8 7
9 1
Đầu
Đuôi
7 0
9 1
1 5 6 2
0 4 3
  4
0 1 7 5
3 6 6 6
5 8 7
3 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 10/06/2017

ĐẶC BIỆT 999738
GIẢI NHẤT 57425
GIẢI NHÌ 56066
GIẢI BA 94774 17699
GIẢI TƯ 18271 07941 72458
55577 91733 03734 01837
GIẢI NĂM 5413
GIẢI SÁU 2003 5262 1287
GIẢI BẢY 119
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 3
1 3 9
2 1 5
3 3 4 7 8
4 1
5 8
6 2 6
7 1 4 7
8 7
9 9
Đầu
Đuôi
  0
2 4 7 1
6 2
0 1 3 3
3 7 4
2 5
6 6
3 7 8 7
3 5 8
1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 03/06/2017

ĐẶC BIỆT 815146
GIẢI NHẤT 60096
GIẢI NHÌ 03871
GIẢI BA 25135 52338
GIẢI TƯ 96951 70243 68342
93363 43636 20045 95671
GIẢI NĂM 9644
GIẢI SÁU 5073 4091 9169
GIẢI BẢY 687
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0
1  
2  
3 5 6 8
4 2 3 4 5 6
5 1
6 3 9
7 1 1 3
8 7
9 1 6
Đầu
Đuôi
0 0
5 7 7 9 1
4 2
4 6 7 3
4 4
3 4 5
3 4 9 6
8 7
3 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 27/05/2017

ĐẶC BIỆT 391691
GIẢI NHẤT 57314
GIẢI NHÌ 18693
GIẢI BA 37988 18553
GIẢI TƯ 16597 01599 97823
98667 88306 68791 44950
GIẢI NĂM 1585
GIẢI SÁU 2497 8655 6367
GIẢI BẢY 777
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 6
1 4
2 3
3  
4  
5 0 3 5
6 0 7 7
7 7
8 5 8
9 1 1 3 7 7 9
Đầu
Đuôi
5 6 0
9 9 1
  2
2 5 9 3
1 4
5 8 5
0 6
6 6 7 9 9 7
8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785