Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số DakLak - XSDLK siêu nhanh

KQXS DakLak 17/04/2018

ĐẶC BIỆT 227664
GIẢI NHẤT 45902
GIẢI NHÌ 75548
GIẢI BA 73051 09682
GIẢI TƯ 54734 88830 08278
25199 22087 86845 16109
GIẢI NĂM 5706
GIẢI SÁU 3531 1371 5301
GIẢI BẢY 098
GIẢI TÁM 97
Đầu
Đuôi
0 1 2 6 9
1  
2  
3 0 1 4
4 5 8
5 1
6 4
7 1 8
8 2 7
9 7 8 9
Đầu
Đuôi
3 0
0 3 5 7 1
0 8 2
  3
3 6 4
4 5
0 6
8 9 7
4 7 9 8
0 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 10/04/2018

ĐẶC BIỆT 456154
GIẢI NHẤT 01933
GIẢI NHÌ 18975
GIẢI BA 97916 73769
GIẢI TƯ 12399 36346 34216
77443 58121 78272 94410
GIẢI NĂM 1540
GIẢI SÁU 3899 4869 5853
GIẢI BẢY 414
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0  
1 0 4 6 6
2 1
3 3 5
4 0 3 6
5 3 4
6 9 9
7 2 5
8  
9 9 9
Đầu
Đuôi
1 4 0
2 1
7 2
3 4 5 3
1 5 4
3 7 5
1 1 4 6
  7
  8
6 6 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 03/04/2018

ĐẶC BIỆT 327305
GIẢI NHẤT 18446
GIẢI NHÌ 44165
GIẢI BA 01583 19442
GIẢI TƯ 36813 77823 13422
44546 57073 83409 08585
GIẢI NĂM 7270
GIẢI SÁU 1885 9867 1879
GIẢI BẢY 971
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 5 9
1 3
2 2 3
3  
4 2 6 6
5  
6 5 7
7 0 1 2 3 9
8 3 5 5
9  
Đầu
Đuôi
7 0
7 1
2 4 7 2
1 2 7 8 3
  4
0 6 8 8 5
4 4 6
6 7
  8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 27/03/2018

ĐẶC BIỆT 402792
GIẢI NHẤT 02824
GIẢI NHÌ 98949
GIẢI BA 29712 35676
GIẢI TƯ 70788 77582 49231
77674 63948 21509 27209
GIẢI NĂM 3049
GIẢI SÁU 6676 3427 7181
GIẢI BẢY 181
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 9 9
1 2
2 4 7
3 1
4 8 9 9
5  
6  
7 4 6 6
8 1 1 2 8
9 2
Đầu
Đuôi
0 0
3 8 8 1
1 8 9 2
  3
2 7 4
  5
7 7 6
2 7
4 8 8
0 0 4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785