Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số DakLak - XSDLK siêu nhanh

KQXS DakLak 20/06/2017

ĐẶC BIỆT 727183
GIẢI NHẤT 79515
GIẢI NHÌ 87119
GIẢI BA 58946 34021
GIẢI TƯ 09881 38502 67774
03695 92025 72308 20283
GIẢI NĂM 7750
GIẢI SÁU 1389 3547 0635
GIẢI BẢY 145
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 2 8
1 5 9
2 1 5 6
3 5
4 5 6 7
5 0
6  
7 4
8 1 3 3 9
9 5
Đầu
Đuôi
5 0
2 8 1
0 2
8 8 3
7 4
1 2 3 4 9 5
2 4 6
4 7
0 8
1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 13/06/2017

ĐẶC BIỆT 022010
GIẢI NHẤT 24516
GIẢI NHÌ 29855
GIẢI BA 45451 98693
GIẢI TƯ 68247 85804 10384
49603 26635 28143 75552
GIẢI NĂM 6417
GIẢI SÁU 1515 8344 5775
GIẢI BẢY 532
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 3 4
1 0 5 6 7
2  
3 2 5
4 3 4 5 7
5 1 2 5
6  
7 5
8 4
9 3
Đầu
Đuôi
1 0
5 1
3 5 2
0 4 9 3
0 4 8 4
1 3 4 5 7 5
1 6
1 4 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 06/06/2017

ĐẶC BIỆT 437377
GIẢI NHẤT 45811
GIẢI NHÌ 38047
GIẢI BA 60144 24691
GIẢI TƯ 31617 26286 64919
31700 39977 21578 46716
GIẢI NĂM 2820
GIẢI SÁU 8460 5820 5999
GIẢI BẢY 952
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 0 6
1 1 6 7 9
2 0 0
3  
4 4 7
5 2
6 0
7 7 7 8
8 6
9 1 9
Đầu
Đuôi
0 2 2 6 0
1 9 1
5 2
  3
4 4
  5
0 1 8 6
1 4 7 7 7
7 8
1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 30/05/2017

ĐẶC BIỆT 080783
GIẢI NHẤT 33570
GIẢI NHÌ 87467
GIẢI BA 32724 63650
GIẢI TƯ 89913 28000 30578
95933 57818 64063 34057
GIẢI NĂM 5345
GIẢI SÁU 1133 5060 5060
GIẢI BẢY 192
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 0
1 3 8
2 4
3 3 3 9
4 5
5 0 7
6 0 0 3 7
7 0 8
8 3
9 2
Đầu
Đuôi
0 5 6 6 7 0
  1
9 2
1 3 3 6 8 3
2 4
4 5
  6
5 6 7
1 7 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785