Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Đà Nẵng - XSDNG siêu nhanh

KQXS Đà Nẵng 21/06/2017

ĐẶC BIỆT 260828
GIẢI NHẤT 53763
GIẢI NHÌ 23016
GIẢI BA 12258 01486
GIẢI TƯ 46187 10807 34356
18008 63683 78972 41324
GIẢI NĂM 2495
GIẢI SÁU 7228 3640 7406
GIẢI BẢY 719
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 6 7 8
1 6 9
2 4 8 8
3 6
4 0
5 6 8
6 3
7 2
8 3 6 7
9 5
Đầu
Đuôi
4 0
  1
7 2
6 8 3
2 4
9 5
0 1 3 5 8 6
0 8 7
0 2 2 5 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 17/06/2017

ĐẶC BIỆT 762037
GIẢI NHẤT 16195
GIẢI NHÌ 95103
GIẢI BA 04705 58736
GIẢI TƯ 32518 75068 23108
51530 30400 00310 97668
GIẢI NĂM 7325
GIẢI SÁU 1028 7678 0498
GIẢI BẢY 752
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 0 3 3 5 8
1 0 8
2 5 8
3 0 6 7
4  
5 2
6 8 8
7 8
8  
9 5 8
Đầu
Đuôi
0 1 3 0
  1
5 2
0 0 3
  4
0 2 9 5
3 6
3 7
0 1 2 6 6 7 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 14/06/2017

ĐẶC BIỆT 029707
GIẢI NHẤT 37463
GIẢI NHÌ 58315
GIẢI BA 19682 58134
GIẢI TƯ 15797 01934 30640
04665 14100 75617 12112
GIẢI NĂM 7613
GIẢI SÁU 1404 3795 5988
GIẢI BẢY 144
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 0 4 7
1 2 3 5 7
2  
3 4 4
4 0 4
5  
6 2 3 5
7  
8 2 8
9 5 7
Đầu
Đuôi
0 4 0
  1
1 6 8 2
1 6 3
0 3 3 4 4
1 6 9 5
  6
0 1 9 7
8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 10/06/2017

ĐẶC BIỆT 546068
GIẢI NHẤT 41134
GIẢI NHÌ 30873
GIẢI BA 65740 82603
GIẢI TƯ 73958 14558 23385
44383 15522 74541 75954
GIẢI NĂM 7134
GIẢI SÁU 1596 0213 1766
GIẢI BẢY 748
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 3
1 3
2 2
3 4 4
4 0 1 3 8
5 4 8 8
6 6 8
7 3
8 3 5
9 6
Đầu
Đuôi
4 0
4 1
2 2
0 1 4 7 8 3
3 3 5 4
8 5
6 9 6
  7
4 5 5 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 07/06/2017

ĐẶC BIỆT 598642
GIẢI NHẤT 10531
GIẢI NHÌ 48063
GIẢI BA 47289 45610
GIẢI TƯ 30053 89135 43227
59833 45918 21520 16520
GIẢI NĂM 3563
GIẢI SÁU 7663 4242 3949
GIẢI BẢY 371
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0  
1 0 8
2 0 0 7
3 1 1 3 5
4 2 2 9
5 3
6 3 3 3
7 1
8 9
9  
Đầu
Đuôi
1 2 2 0
3 3 7 1
4 4 2
3 5 6 6 6 3
  4
3 5
  6
2 7
1 8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 03/06/2017

ĐẶC BIỆT 843564
GIẢI NHẤT 33677
GIẢI NHÌ 29807
GIẢI BA 65998 98499
GIẢI TƯ 54992 66041 76637
64875 20693 04174 77036
GIẢI NĂM 1867
GIẢI SÁU 3871 5522 8623
GIẢI BẢY 728
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 7
1  
2 2 3 8
3 6 7
4 1
5  
6 4 7 8
7 1 4 5 7
8  
9 2 3 8 9
Đầu
Đuôi
  0
4 7 1
2 9 2
2 9 3
6 7 4
7 5
3 6
0 3 6 7 7
2 6 9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 31/05/2017

ĐẶC BIỆT 238552
GIẢI NHẤT 02230
GIẢI NHÌ 69359
GIẢI BA 93328 40218
GIẢI TƯ 18992 75657 01906
58780 88293 91927 48166
GIẢI NĂM 9958
GIẢI SÁU 2205 0969 8824
GIẢI BẢY 407
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 5 6 7
1 8
2 4 7 8
3 0
4  
5 2 7 8 9
6 6 9
7  
8 0
9 2 3 6
Đầu
Đuôi
3 8 0
  1
5 9 2
9 3
2 4
0 5
0 6 9 6
0 2 5 7
1 2 5 8
5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 27/05/2017

ĐẶC BIỆT 581004
GIẢI NHẤT 01015
GIẢI NHÌ 08996
GIẢI BA 60378 31054
GIẢI TƯ 88575 41846 12981
85019 80426 28517 40443
GIẢI NĂM 5791
GIẢI SÁU 7696 7605 0747
GIẢI BẢY 185
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 3 4 5
1 5 7 9
2 6
3  
4 3 6 7
5 4
6  
7 5 8
8 1 5
9 1 6 6
Đầu
Đuôi
  0
8 9 1
  2
0 4 3
0 5 4
0 1 7 8 5
2 4 9 9 6
1 4 7
7 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785