Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Đà Lạt - XSDL siêu nhanh

KQXS Đà Lạt 17/12/2017

ĐẶC BIỆT 765075
GIẢI NHẤT 39441
GIẢI NHÌ 38091
GIẢI BA 55237 97284
GIẢI TƯ 49204 08655 14915
22766 09911 88206 41130
GIẢI NĂM 5861
GIẢI SÁU 9586 1836 0753
GIẢI BẢY 961
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 4 6
1 1 5
2 9
3 0 6 7
4 1
5 3 5
6 1 1 6
7 5
8 4 6
9 1
Đầu
Đuôi
3 0
1 4 6 6 9 1
  2
5 3
0 8 4
1 5 7 5
0 3 6 8 6
3 7
  8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 10/12/2017

ĐẶC BIỆT 278631
GIẢI NHẤT 97075
GIẢI NHÌ 62380
GIẢI BA 74064 56175
GIẢI TƯ 82947 01405 64472
09732 19826 67235 67423
GIẢI NĂM 2884
GIẢI SÁU 3628 6448 9457
GIẢI BẢY 946
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 5
1  
2 3 6 8
3 1 2 5
4 6 7 8
5 7
6 4 9
7 2 5 5
8 0 4
9  
Đầu
Đuôi
8 0
3 1
3 7 2
2 3
6 8 4
0 3 7 7 5
2 4 6
4 5 7
2 4 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 03/12/2017

ĐẶC BIỆT 645742
GIẢI NHẤT 03370
GIẢI NHÌ 90966
GIẢI BA 31230 02915
GIẢI TƯ 27397 52182 54562
46044 48945 51792 87110
GIẢI NĂM 2533
GIẢI SÁU 1290 4303 1966
GIẢI BẢY 254
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 3
1 0 5
2  
3 0 3
4 2 4 5
5 4
6 2 6 6
7 0 6
8 2
9 0 2 7
Đầu
Đuôi
1 3 7 9 0
  1
4 6 8 9 2
0 3 3
4 5 4
1 4 5
6 6 7 6
9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 26/11/2017

ĐẶC BIỆT 306245
GIẢI NHẤT 09163
GIẢI NHÌ 24909
GIẢI BA 10834 31500
GIẢI TƯ 96345 61926 32787
45642 59566 53418 29683
GIẢI NĂM 4700
GIẢI SÁU 2986 9165 8864
GIẢI BẢY 416
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 0 0 9
1 6 8
2 6
3 4
4 2 5 5
5 9
6 3 4 5 6
7  
8 3 6 7
9  
Đầu
Đuôi
0 0 0
  1
4 2
6 8 3
3 6 4
4 4 6 5
1 2 6 8 6
8 7
1 8
0 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 19/11/2017

ĐẶC BIỆT 654274
GIẢI NHẤT 50314
GIẢI NHÌ 03529
GIẢI BA 64345 51901
GIẢI TƯ 97597 91887 33034
65673 35454 58730 54551
GIẢI NĂM 7976
GIẢI SÁU 7819 3667 2082
GIẢI BẢY 492
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 1
1 4 9
2 4 9
3 0 4
4 5
5 1 4
6 7
7 3 4 6
8 2 7
9 2 7
Đầu
Đuôi
3 0
0 5 1
8 9 2
7 3
1 2 3 5 7 4
4 5
7 6
6 8 9 7
  8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785