Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Đà Lạt - XSDL siêu nhanh

KQXS Đà Lạt 18/06/2017

ĐẶC BIỆT 299333
GIẢI NHẤT 85115
GIẢI NHÌ 47146
GIẢI BA 77304 48478
GIẢI TƯ 23524 76813 19424
32577 21014 23900 66242
GIẢI NĂM 6536
GIẢI SÁU 0430 8973 5104
GIẢI BẢY 257
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 0 4 4
1 3 4 5
2 4 4
3 0 3 6
4 2 6
5 7
6  
7 3 7 8
8  
9 5
Đầu
Đuôi
0 3 0
  1
4 2
1 3 7 3
0 0 1 2 2 4
1 9 5
3 4 6
5 7 7
7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 11/06/2017

ĐẶC BIỆT 448366
GIẢI NHẤT 75349
GIẢI NHÌ 68075
GIẢI BA 31919 84254
GIẢI TƯ 15727 99088 88873
12552 91427 17258 81241
GIẢI NĂM 0694
GIẢI SÁU 8590 7001 3068
GIẢI BẢY 802
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 1 2
1 9
2 7 7
3  
4 1 9
5 2 4 8
6 5 6 8
7 3 5
8 8
9 0 4
Đầu
Đuôi
9 0
0 4 1
0 5 2
7 3
5 9 4
6 7 5
6 6
2 2 7
5 6 8 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 04/06/2017

ĐẶC BIỆT 599776
GIẢI NHẤT 60022
GIẢI NHÌ 14355
GIẢI BA 89197 69948
GIẢI TƯ 20624 73752 17873
89589 32557 09711 04402
GIẢI NĂM 0105
GIẢI SÁU 4747 5536 3640
GIẢI BẢY 094
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 2 5
1 1
2 2 4
3 6
4 0 7 8
5 2 5 7
6  
7 1 3 6
8 9
9 4 7
Đầu
Đuôi
4 0
1 7 1
0 2 5 2
7 3
2 9 4
0 5 5
3 7 6
4 5 9 7
4 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 28/05/2017

ĐẶC BIỆT 491065
GIẢI NHẤT 85392
GIẢI NHÌ 89405
GIẢI BA 67808 20677
GIẢI TƯ 59063 35571 51730
44633 07786 92791 40810
GIẢI NĂM 6584
GIẢI SÁU 9490 3010 4328
GIẢI BẢY 763
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 5 8
1 0 0
2 8
3 0 3
4  
5  
6 3 3 5
7 1 7
8 4 6
9 0 1 2 3
Đầu
Đuôi
1 1 3 9 0
7 9 1
9 2
3 6 6 9 3
8 4
0 6 5
8 6
7 7
0 2 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785