Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Trực tiếp Kết quả xổ số Đà Lạt - XSDL siêu nhanh

KQXS Đà Lạt 13/08/2017

ĐẶC BIỆT 706817
GIẢI NHẤT 22429
GIẢI NHÌ 57357
GIẢI BA 42298 97324
GIẢI TƯ 53996 30884 64551
56698 84955 80487 54886
GIẢI NĂM 3281
GIẢI SÁU 6714 9872 3962
GIẢI BẢY 591
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0  
1 4 7
2 4 9
3  
4  
5 1 5 7
6 2
7 2
8 1 4 6 7
9 1 2 6 8 8
Đầu
Đuôi
  0
5 8 9 1
6 7 9 2
  3
1 2 8 4
5 5
8 9 6
1 5 8 7
9 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 06/08/2017

ĐẶC BIỆT 162582
GIẢI NHẤT 30067
GIẢI NHÌ 26006
GIẢI BA 73852 61007
GIẢI TƯ 41750 25974 73271
26429 95315 34398 82923
GIẢI NĂM 0090
GIẢI SÁU 1791 6538 4201
GIẢI BẢY 847
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 1 6 7
1 5
2 3 9
3 8
4 7
5 0 2
6 7
7 1 4
8 2
9 0 1 2 8
Đầu
Đuôi
5 9 0
0 7 9 1
5 8 9 2
2 3
7 4
1 5
0 6
0 4 6 7
3 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 30/07/2017

ĐẶC BIỆT 114643
GIẢI NHẤT 68676
GIẢI NHÌ 70935
GIẢI BA 55069 67746
GIẢI TƯ 72732 22175 03174
07446 78579 21509 57883
GIẢI NĂM 4746
GIẢI SÁU 3978 2363 1601
GIẢI BẢY 084
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 1 9
1  
2  
3 2 5
4 3 6 6 6
5  
6 3 9
7 4 5 6 8 9
8 3 4
9 3
Đầu
Đuôi
  0
0 1
3 2
4 6 8 9 3
7 8 4
3 7 5
4 4 4 7 6
  7
7 8
0 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 23/07/2017

ĐẶC BIỆT 318120
GIẢI NHẤT 38570
GIẢI NHÌ 77604
GIẢI BA 50655 64814
GIẢI TƯ 49259 09746 44868
93908 04877 39344 87205
GIẢI NĂM 1363
GIẢI SÁU 5597 8349 2358
GIẢI BẢY 721
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0 4 5 8
1 4
2 0 1
3  
4 4 6 9
5 5 8 9
6 3 8
7 0 7
8 1
9 7
Đầu
Đuôi
2 7 0
2 8 1
  2
6 3
0 1 4 4
0 5 5
4 6
7 9 7
0 5 6 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785