Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Đà Lạt - XSDL siêu nhanh

KQXS Đà Lạt 17/06/2018

ĐẶC BIỆT 230518
GIẢI NHẤT 48206
GIẢI NHÌ 19004
GIẢI BA 08764 23033
GIẢI TƯ 34142 19008 02276
61550 83171 28484 00359
GIẢI NĂM 0754
GIẢI SÁU 9406 6714 7771
GIẢI BẢY 779
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 4 6 6 8
1 4 8
2  
3 3
4 2
5 0 4 9
6 4
7 1 1 6 9
8 4
9 5
Đầu
Đuôi
5 0
7 7 1
4 2
3 3
0 1 5 6 8 4
9 5
0 0 7 6
  7
0 1 8
5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 10/06/2018

ĐẶC BIỆT 518355
GIẢI NHẤT 84951
GIẢI NHÌ 90513
GIẢI BA 90446 85389
GIẢI TƯ 05599 21871 92088
84628 12897 13058 09035
GIẢI NĂM 2371
GIẢI SÁU 5498 6793 1631
GIẢI BẢY 982
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0  
1 3
2 8
3 1 5
4 6
5 1 5 8
6  
7 1 1
8 2 8 9
9 0 3 7 8 9
Đầu
Đuôi
9 0
3 5 7 7 1
8 2
1 9 3
  4
3 5 5
4 6
9 7
2 5 8 9 8
8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 03/06/2018

ĐẶC BIỆT 463285
GIẢI NHẤT 99781
GIẢI NHÌ 24757
GIẢI BA 14789 25337
GIẢI TƯ 75157 37230 41376
65380 09362 77454 29579
GIẢI NĂM 9214
GIẢI SÁU 4941 5618 5887
GIẢI BẢY 306
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0 6
1 4 8
2  
3 0 7
4 1
5 4 7 7
6 2 4
7 6 9
8 0 1 5 7 9
9  
Đầu
Đuôi
3 8 0
4 8 1
6 2
  3
1 5 6 4
8 5
0 7 6
3 5 5 8 7
1 8
7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 27/05/2018

ĐẶC BIỆT 014287
GIẢI NHẤT 46406
GIẢI NHÌ 16114
GIẢI BA 99146 24034
GIẢI TƯ 31215 82451 99299
86296 09659 83301 42201
GIẢI NĂM 7972
GIẢI SÁU 9851 9642 9521
GIẢI BẢY 982
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 1 1 6
1 4 5
2 1
3 4
4 2 6
5 1 1 9
6 9
7 2
8 2 7
9 6 9
Đầu
Đuôi
  0
0 0 2 5 5 1
4 7 8 2
  3
1 3 4
1 5
0 4 9 6
8 7
  8
5 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 20/05/2018

ĐẶC BIỆT 044063
GIẢI NHẤT 43269
GIẢI NHÌ 48851
GIẢI BA 91699 31240
GIẢI TƯ 44987 74228 96852
83325 94751 67100 05293
GIẢI NĂM 3537
GIẢI SÁU 9979 1767 4766
GIẢI BẢY 039
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 0
1  
2 5 8
3 7 9
4 0
5 1 1 2
6 3 6 7 9
7 2 9
8 7
9 3 9
Đầu
Đuôi
0 4 0
5 5 1
5 7 2
6 9 3
  4
2 5
6 6
3 6 8 7
2 8
3 6 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785