Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Cần Thơ - XSCT siêu nhanh

KQXS Cần Thơ 18/10/2017

ĐẶC BIỆT 129573
GIẢI NHẤT 10624
GIẢI NHÌ 73615
GIẢI BA 68195 34823
GIẢI TƯ 83718 90125 59524
93037 06391 22280 73580
GIẢI NĂM 5276
GIẢI SÁU 2381 2195 8098
GIẢI BẢY 006
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 6 9
1 5 8
2 3 4 4 5
3 7
4  
5  
6  
7 3 6
8 0 0 1
9 1 5 5 8
Đầu
Đuôi
8 8 0
8 9 1
  2
2 7 3
2 2 4
1 2 9 9 5
0 7 6
3 7
1 9 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 11/10/2017

ĐẶC BIỆT 759583
GIẢI NHẤT 96987
GIẢI NHÌ 49688
GIẢI BA 68339 73157
GIẢI TƯ 08991 81383 18420
00551 50898 10448 70094
GIẢI NĂM 5734
GIẢI SÁU 0361 8065 2250
GIẢI BẢY 055
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 0
3 4 9
4 8
5 0 1 5 7
6 1 5
7  
8 3 3 5 7 8
9 1 4 8
Đầu
Đuôi
2 5 0
5 6 9 1
  2
8 8 3
3 9 4
5 6 8 5
  6
5 8 7
4 8 9 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 04/10/2017

ĐẶC BIỆT 948381
GIẢI NHẤT 26265
GIẢI NHÌ 89049
GIẢI BA 83797 75530
GIẢI TƯ 42225 39000 56274
94295 71598 03419 51388
GIẢI NĂM 6565
GIẢI SÁU 0474 2483 8602
GIẢI BẢY 888
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 0 2
1 8 9
2 5
3 0
4 9
5  
6 5 5
7 4 4
8 1 3 8 8
9 5 7 8
Đầu
Đuôi
0 3 0
8 1
0 2
8 3
7 7 4
2 6 6 9 5
  6
9 7
1 8 8 9 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 27/09/2017

ĐẶC BIỆT 939624
GIẢI NHẤT 25883
GIẢI NHÌ 96093
GIẢI BA 10504 83578
GIẢI TƯ 96987 96374 25835
80663 78211 56431 41692
GIẢI NĂM 7328
GIẢI SÁU 6147 5775 6457
GIẢI BẢY 714
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 4
1 1 4
2 4 8
3 1 5
4 7
5 0 7
6 3
7 4 5 8
8 3 7
9 2 3
Đầu
Đuôi
5 0
1 3 1
9 2
6 8 9 3
0 1 2 7 4
3 7 5
  6
4 5 8 7
2 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 20/09/2017

ĐẶC BIỆT 542208
GIẢI NHẤT 36669
GIẢI NHÌ 95393
GIẢI BA 91685 34130
GIẢI TƯ 68622 05405 76316
50883 07482 02911 48178
GIẢI NĂM 1377
GIẢI SÁU 9328 0743 5494
GIẢI BẢY 543
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 5 8
1 1 6
2 2 8
3 0
4 3 3 4
5  
6 9
7 7 8
8 2 3 5
9 3 4
Đầu
Đuôi
3 0
1 1
2 8 2
4 4 8 9 3
4 9 4
0 8 5
1 6
7 7
0 2 7 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785