Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH siêu nhanh

KQXS Bình Thuận 22/06/2017

ĐẶC BIỆT 360860
GIẢI NHẤT 49710
GIẢI NHÌ 03707
GIẢI BA 55945 67824
GIẢI TƯ 54205 64831 53663
08150 75850 34391 90433
GIẢI NĂM 1013
GIẢI SÁU 4029 4698 4864
GIẢI BẢY 659
GIẢI TÁM 46
Đầu
Đuôi
0 5 7
1 0 3
2 4 9
3 1 3
4 5 6
5 0 0 9
6 0 3 4
7  
8  
9 1 8
Đầu
Đuôi
1 5 5 6 0
3 9 1
  2
1 3 6 3
2 6 4
0 4 5
4 6
0 7
9 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 15/06/2017

ĐẶC BIỆT 332568
GIẢI NHẤT 62382
GIẢI NHÌ 46102
GIẢI BA 05676 15013
GIẢI TƯ 75642 64588 35713
35789 63228 44667 54041
GIẢI NĂM 3674
GIẢI SÁU 2448 1744 0221
GIẢI BẢY 808
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 2 5 8
1 3 3
2 1 8
3  
4 1 2 4 8
5  
6 7 8
7 4 6
8 2 8 9
9  
Đầu
Đuôi
  0
2 4 1
0 4 8 2
1 1 3
4 7 4
0 5
7 6
6 7
0 2 4 6 8 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 08/06/2017

ĐẶC BIỆT 627093
GIẢI NHẤT 60052
GIẢI NHÌ 43994
GIẢI BA 73279 46925
GIẢI TƯ 04352 80849 26727
94496 58132 74137 69019
GIẢI NĂM 8683
GIẢI SÁU 8743 3753 1794
GIẢI BẢY 044
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0  
1 9
2 5 7
3 2 7
4 3 4 9
5 2 2 3
6  
7 9
8 3 8
9 3 4 4 6
Đầu
Đuôi
  0
  1
3 5 5 2
4 5 8 9 3
4 9 9 4
2 5
9 6
2 3 7
8 8
1 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 01/06/2017

ĐẶC BIỆT 511546
GIẢI NHẤT 68060
GIẢI NHÌ 04047
GIẢI BA 50620 40190
GIẢI TƯ 48857 36987 35419
75167 98668 52733 26461
GIẢI NĂM 8373
GIẢI SÁU 7183 0154 1619
GIẢI BẢY 822
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0  
1 9 9
2 0 2
3 3
4 6 7
5 4 7 9
6 0 1 7 8
7 3
8 3 7
9 0
Đầu
Đuôi
2 6 9 0
6 1
2 2
3 7 8 3
5 4
  5
4 6
4 5 6 8 7
6 8
1 1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 25/05/2017

ĐẶC BIỆT 773559
GIẢI NHẤT 76491
GIẢI NHÌ 55094
GIẢI BA 84224 99731
GIẢI TƯ 64415 77175 65848
74529 34037 95413 38123
GIẢI NĂM 1787
GIẢI SÁU 2897 9290 1780
GIẢI BẢY 588
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0  
1 3 5 9
2 3 4 9
3 1 7
4 8
5 9
6  
7 5
8 0 7 8
9 0 1 4 7
Đầu
Đuôi
8 9 0
3 9 1
  2
1 2 3
2 9 4
1 7 5
  6
3 8 9 7
4 8 8
1 2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785