Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH siêu nhanh

KQXS Bình Thuận 14/06/2018

ĐẶC BIỆT 327266
GIẢI NHẤT 56172
GIẢI NHÌ 72500
GIẢI BA 44660 86107
GIẢI TƯ 03738 95657 67471
54535 26443 46872 86008
GIẢI NĂM 0325
GIẢI SÁU 5478 8255 7655
GIẢI BẢY 079
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 0 7 8
1 7
2 5
3 5 8
4 3
5 5 5 7
6 0 6
7 1 2 2 8 9
8  
9  
Đầu
Đuôi
0 6 0
7 1
7 7 2
4 3
  4
2 3 5 5 5
6 6
0 1 5 7
0 3 7 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 07/06/2018

ĐẶC BIỆT 805996
GIẢI NHẤT 95488
GIẢI NHÌ 38647
GIẢI BA 79331 12264
GIẢI TƯ 56329 82563 38265
76090 91496 65772 96384
GIẢI NĂM 8054
GIẢI SÁU 8633 3180 2675
GIẢI BẢY 479
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 9
3 1 3
4 2 7
5 4
6 3 4 5
7 2 5 9
8 0 4 8
9 0 6 6
Đầu
Đuôi
8 9 0
3 1
4 7 2
3 6 3
5 6 8 4
6 7 5
9 9 6
4 7
8 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 31/05/2018

ĐẶC BIỆT 251312
GIẢI NHẤT 47166
GIẢI NHÌ 77840
GIẢI BA 40815 98590
GIẢI TƯ 07407 18818 59298
51893 65671 83749 79326
GIẢI NĂM 0213
GIẢI SÁU 4455 2678 5538
GIẢI BẢY 624
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 7
1 2 3 5 8
2 4 6
3 8
4 0 9
5 5 7
6 6
7 1 8
8  
9 0 3 8
Đầu
Đuôi
4 9 0
7 1
1 2
1 9 3
2 4
1 5 5
2 6 6
0 5 7
1 3 7 9 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 24/05/2018

ĐẶC BIỆT 158020
GIẢI NHẤT 35416
GIẢI NHÌ 72926
GIẢI BA 85513 05662
GIẢI TƯ 88682 49218 45941
16929 34583 57601 15960
GIẢI NĂM 6157
GIẢI SÁU 4348 9392 3964
GIẢI BẢY 100
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 3 6 8
2 0 6 9
3  
4 1 8
5 7
6 0 2 4
7 1
8 2 3
9 2
Đầu
Đuôi
0 2 6 0
0 4 7 1
6 8 9 2
1 8 3
6 4
  5
1 2 6
5 7
1 4 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785