Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Bình Phước - XSBP siêu nhanh

KQXS Bình Phước 17/06/2017

ĐẶC BIỆT 449182
GIẢI NHẤT 34817
GIẢI NHÌ 00740
GIẢI BA 46943 55270
GIẢI TƯ 57493 23631 34968
26709 48101 69731 23578
GIẢI NĂM 4932
GIẢI SÁU 5234 4407 9355
GIẢI BẢY 773
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 1 7 9
1 7
2  
3 1 1 2 4
4 0 3
5 5
6 8
7 0 3 8
8 2
9 3
Đầu
Đuôi
0 4 7 0
0 3 3 1
3 8 2
4 7 9 3
3 4
5 5
  6
0 1 7
6 7 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 10/06/2017

ĐẶC BIỆT 960266
GIẢI NHẤT 51500
GIẢI NHÌ 49689
GIẢI BA 64285 69407
GIẢI TƯ 41599 36488 81759
51833 83022 36118 80024
GIẢI NĂM 4967
GIẢI SÁU 8266 7150 4378
GIẢI BẢY 589
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 0 7
1 8
2 2 4
3 3 8
4  
5 0 9
6 6 6 7
7 8
8 5 8 9 9
9 9
Đầu
Đuôi
0 5 0
  1
2 2
3 3
2 4
8 5
6 6 6
0 6 7
1 3 7 8 8
5 8 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 03/06/2017

ĐẶC BIỆT 036254
GIẢI NHẤT 50915
GIẢI NHÌ 52142
GIẢI BA 38937 94740
GIẢI TƯ 23657 93446 11571
95420 03619 90799 53635
GIẢI NĂM 4055
GIẢI SÁU 3823 0759 8030
GIẢI BẢY 842
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0  
1 5 9
2 0 3
3 0 5 7
4 0 2 2 6
5 4 5 7 9
6  
7 1 5
8  
9 9
Đầu
Đuôi
2 3 4 0
7 1
4 4 2
2 3
5 4
1 3 5 7 5
4 6
3 5 7
  8
1 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 27/05/2017

ĐẶC BIỆT 438065
GIẢI NHẤT 35859
GIẢI NHÌ 69071
GIẢI BA 54703 80657
GIẢI TƯ 20682 90128 75232
68640 44744 37957 14678
GIẢI NĂM 2320
GIẢI SÁU 3540 1156 2579
GIẢI BẢY 426
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 3
1  
2 0 6 8
3 2
4 0 0 4
5 6 7 7 9
6 5
7 1 8 9
8 2
9  
Đầu
Đuôi
0 2 4 4 0
7 1
3 8 2
0 3
4 4
6 5
2 5 6
5 5 7
2 7 8
5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785