Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Bình Dương - XSBD siêu nhanh

KQXS Bình Dương 15/06/2018

ĐẶC BIỆT 805380
GIẢI NHẤT 13988
GIẢI NHÌ 13648
GIẢI BA 28154 68480
GIẢI TƯ 47892 80849 31337
10421 43560 36645 35702
GIẢI NĂM 4378
GIẢI SÁU 7798 3919 3947
GIẢI BẢY 367
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 2
1 3 9
2 1
3 7
4 5 7 8 9
5 4
6 0 7
7 8
8 0 0 8
9 2 8
Đầu
Đuôi
6 8 8 0
2 1
0 9 2
1 3
5 4
4 5
  6
3 4 6 7
4 7 8 9 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 08/06/2018

ĐẶC BIỆT 233040
GIẢI NHẤT 85246
GIẢI NHÌ 92037
GIẢI BA 88232 16589
GIẢI TƯ 67177 44872 46228
01303 30241 42158 75385
GIẢI NĂM 5692
GIẢI SÁU 9486 3480 8954
GIẢI BẢY 171
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 3
1  
2 8
3 2 7
4 0 1 6
5 4 8
6  
7 1 2 6 7
8 0 5 6 9
9 2
Đầu
Đuôi
4 8 0
4 7 1
3 7 9 2
0 3
5 4
8 5
4 7 8 6
3 7 7
2 5 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 01/06/2018

ĐẶC BIỆT 570454
GIẢI NHẤT 98245
GIẢI NHÌ 68900
GIẢI BA 77611 73741
GIẢI TƯ 46877 62831 70145
32833 13981 38257 63377
GIẢI NĂM 0439
GIẢI SÁU 9763 6327 6243
GIẢI BẢY 062
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 0
1 1
2 7
3 1 3 9
4 1 3 5 5
5 4 4 7
6 2 3
7 7 7
8 1
9  
Đầu
Đuôi
0 0
1 3 4 8 1
6 2
3 4 6 3
5 5 4
4 4 5
  6
2 5 7 7 7
  8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 25/05/2018

ĐẶC BIỆT 610660
GIẢI NHẤT 03635
GIẢI NHÌ 20571
GIẢI BA 71574 29344
GIẢI TƯ 69076 95402 96005
80486 54500 28140 65060
GIẢI NĂM 6232
GIẢI SÁU 7425 2535 0782
GIẢI BẢY 968
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 0 1 2 5
1  
2 5
3 2 5 5
4 0 4
5  
6 0 0 8
7 1 4 6
8 2 6
9  
Đầu
Đuôi
0 4 6 6 0
0 7 1
0 3 8 2
  3
4 7 4
0 2 3 3 5
7 8 6
  7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785