Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Bình Dương - XSBD siêu nhanh

KQXS Bình Dương 13/10/2017

ĐẶC BIỆT 293086
GIẢI NHẤT 94338
GIẢI NHÌ 11463
GIẢI BA 32053 64117
GIẢI TƯ 16552 19703 31940
32053 35448 98925 75806
GIẢI NĂM 7893
GIẢI SÁU 9382 5794 6261
GIẢI BẢY 242
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 3 6
1 7
2 5
3 8
4 0 2 8
5 2 3 3
6 1 3 6
7  
8 2 6
9 3 4
Đầu
Đuôi
4 0
6 1
4 5 8 2
0 5 5 6 9 3
9 4
2 5
0 6 8 6
1 7
3 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 06/10/2017

ĐẶC BIỆT 179670
GIẢI NHẤT 05883
GIẢI NHÌ 11194
GIẢI BA 58394 40161
GIẢI TƯ 73097 37470 47059
33581 08623 41308 79568
GIẢI NĂM 4014
GIẢI SÁU 5894 5387 7133
GIẢI BẢY 553
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 4 8
1 4
2 3
3 3
4  
5 3 9
6 1 8
7 0 0
8 1 3 7
9 4 4 4 7
Đầu
Đuôi
7 7 0
6 8 1
  2
2 3 5 8 3
0 1 9 9 9 4
  5
  6
8 9 7
0 6 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 29/09/2017

ĐẶC BIỆT 674915
GIẢI NHẤT 34512
GIẢI NHÌ 47244
GIẢI BA 93538 45170
GIẢI TƯ 86672 56839 41874
32440 92014 48966 57241
GIẢI NĂM 1979
GIẢI SÁU 2034 0521 5634
GIẢI BẢY 335
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0  
1 2 4 5
2 1
3 4 4 5 8 9
4 0 1 4
5  
6 6
7 0 2 4 8 9
8  
9  
Đầu
Đuôi
4 7 0
2 4 1
1 7 2
  3
1 3 3 4 7 4
1 3 5
6 6
  7
3 7 8
3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 22/09/2017

ĐẶC BIỆT 492714
GIẢI NHẤT 95222
GIẢI NHÌ 19268
GIẢI BA 43596 67251
GIẢI TƯ 73837 19107 84527
80490 07493 27813 04001
GIẢI NĂM 5141
GIẢI SÁU 8698 1868 5348
GIẢI BẢY 750
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 1 7
1 3 4
2 2 4 7
3 7
4 1 8
5 0 1
6 8 8
7  
8  
9 0 3 6 8
Đầu
Đuôi
5 9 0
0 4 5 1
2 2
1 9 3
1 2 4
  5
9 6
0 2 3 7
4 6 6 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785