Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Bình Định - XSBDH siêu nhanh

KQXS Bình Định 17/05/2018

ĐẶC BIỆT 646624
GIẢI NHẤT 58481
GIẢI NHÌ 60545
GIẢI BA 11409 20720
GIẢI TƯ 97373 63319 97334
00392 94048 44441 15047
GIẢI NĂM 8554
GIẢI SÁU 4207 9877 7330
GIẢI BẢY 969
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 7 9
1 9
2 0 4
3 0 4
4 1 5 7 8
5 4
6 9
7 3 7
8 1 8
9 2
Đầu
Đuôi
2 3 0
4 8 1
9 2
7 3
2 3 5 4
4 5
  6
0 4 7 7
4 8 8
0 1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 10/05/2018

ĐẶC BIỆT 845617
GIẢI NHẤT 84746
GIẢI NHÌ 20355
GIẢI BA 13632 85846
GIẢI TƯ 16735 88803 69943
39601 60449 51123 07854
GIẢI NĂM 2944
GIẢI SÁU 9077 7659 2237
GIẢI BẢY 482
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 7
2 3
3 2 5 7
4 3 3 4 6 6 9
5 4 5 9
6  
7 7
8 2
9  
Đầu
Đuôi
  0
0 1
3 8 2
0 2 4 4 3
4 5 4
3 5 5
4 4 6
1 3 7 7
  8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 03/05/2018

ĐẶC BIỆT 203333
GIẢI NHẤT 74131
GIẢI NHÌ 96241
GIẢI BA 48345 53925
GIẢI TƯ 27251 79720 85742
11368 05859 65364 97542
GIẢI NĂM 4210
GIẢI SÁU 5761 1363 0284
GIẢI BẢY 035
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0  
1 0 8
2 0 5
3 1 3 5
4 1 2 2 5
5 1 9
6 1 3 4 8
7  
8 4
9  
Đầu
Đuôi
1 2 0
3 4 5 6 1
4 4 2
3 6 3
6 8 4
2 3 4 5
  6
  7
1 6 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 26/04/2018

ĐẶC BIỆT 659813
GIẢI NHẤT 68293
GIẢI NHÌ 04267
GIẢI BA 51509 24906
GIẢI TƯ 64033 68751 27180
17627 18656 01098 45779
GIẢI NĂM 1728
GIẢI SÁU 5050 6914 6321
GIẢI BẢY 288
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 6 9
1 3 4
2 1 2 7 8
3 3
4  
5 0 1 6
6 7
7 9
8 0 8
9 3 8
Đầu
Đuôi
5 8 0
2 5 1
2 2
1 3 9 3
1 4
  5
0 5 6
2 6 7
2 8 9 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785