Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Bình Định - XSBDH siêu nhanh

KQXS Bình Định 15/03/2018

ĐẶC BIỆT 248051
GIẢI NHẤT 61958
GIẢI NHÌ 78060
GIẢI BA 29535 62417
GIẢI TƯ 09582 99199 98318
90218 49134 53090 08071
GIẢI NĂM 4726
GIẢI SÁU 0024 6990 2700
GIẢI BẢY 746
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 0
1 7 8 8
2 4 6
3 4 5
4 6
5 1 8
6 0 3
7 1
8 2
9 0 0 9
Đầu
Đuôi
0 6 9 9 0
5 7 1
8 2
6 3
2 3 4
3 5
2 4 6
1 7
1 1 5 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 08/03/2018

ĐẶC BIỆT 748866
GIẢI NHẤT 46779
GIẢI NHÌ 01017
GIẢI BA 39732 50129
GIẢI TƯ 50781 65652 82358
07296 75439 85572 08357
GIẢI NĂM 9190
GIẢI SÁU 9576 9163 6865
GIẢI BẢY 157
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0  
1 7
2 9
3 2 9
4  
5 0 2 7 7 8
6 3 5 6
7 2 6 9
8 1
9 0 6
Đầu
Đuôi
5 9 0
8 1
3 5 7 2
6 3
  4
6 5
6 7 9 6
1 5 5 7
5 8
2 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 01/03/2018

ĐẶC BIỆT 280325
GIẢI NHẤT 88489
GIẢI NHÌ 92407
GIẢI BA 66279 49367
GIẢI TƯ 02221 20897 22287
00536 10648 93148 72611
GIẢI NĂM 2896
GIẢI SÁU 2453 2423 7190
GIẢI BẢY 018
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 1 8
2 1 3 5
3 6
4 8 8
5 3
6 7
7 9
8 7 9
9 0 6 7
Đầu
Đuôi
1 9 0
1 2 1
  2
2 5 3
  4
2 5
3 9 6
0 6 8 9 7
1 4 4 8
7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 22/02/2018

ĐẶC BIỆT 480829
GIẢI NHẤT 83225
GIẢI NHÌ 19208
GIẢI BA 49665 65803
GIẢI TƯ 25792 41686 30624
08541 48513 84544 67267
GIẢI NĂM 7876
GIẢI SÁU 6115 1304 3278
GIẢI BẢY 581
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0 3 4 8
1 3 5
2 4 5 9
3 5
4 1 4
5  
6 5 7
7 6 8
8 1 6
9 2
Đầu
Đuôi
  0
4 8 1
9 2
0 1 3
0 2 4 4
1 2 3 6 5
7 8 6
6 7
0 7 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785