Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Bạc Liêu - XSBL siêu nhanh

KQXS Bạc Liêu 20/06/2017

ĐẶC BIỆT 815444
GIẢI NHẤT 06444
GIẢI NHÌ 15978
GIẢI BA 78194 46558
GIẢI TƯ 71644 34925 79421
28110 06060 59354 74762
GIẢI NĂM 3061
GIẢI SÁU 6780 8655 3859
GIẢI BẢY 722
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0  
1 0
2 1 2 5
3 2
4 4 4 4
5 4 5 8 9
6 0 1 2
7 8
8 0
9 4
Đầu
Đuôi
1 6 8 0
2 6 1
2 3 6 2
  3
4 4 4 5 9 4
2 5 5
  6
  7
5 7 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 13/06/2017

ĐẶC BIỆT 272726
GIẢI NHẤT 78713
GIẢI NHÌ 61873
GIẢI BA 43642 97364
GIẢI TƯ 21619 39776 09753
95088 75869 08753 79863
GIẢI NĂM 5166
GIẢI SÁU 1638 3062 7804
GIẢI BẢY 907
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 4 7
1 3 9
2 6
3 2 8
4 2
5 3 3
6 2 3 4 6 9
7 3 6
8 8
9  
Đầu
Đuôi
  0
  1
3 4 6 2
1 5 5 6 7 3
0 6 4
  5
2 6 7 6
0 7
3 8 8
1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 06/06/2017

ĐẶC BIỆT 766804
GIẢI NHẤT 04595
GIẢI NHÌ 81984
GIẢI BA 13208 65774
GIẢI TƯ 18295 00779 23712
89755 06327 66223 87407
GIẢI NĂM 8686
GIẢI SÁU 0206 9903 5813
GIẢI BẢY 673
GIẢI TÁM 97
Đầu
Đuôi
0 3 4 6 7 8
1 2 3
2 3 7
3  
4  
5 5
6  
7 3 4 9
8 4 6
9 5 5 7
Đầu
Đuôi
  0
  1
1 2
0 1 2 7 3
0 7 8 4
5 9 9 5
0 8 6
0 2 9 7
0 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 30/05/2017

ĐẶC BIỆT 765094
GIẢI NHẤT 09649
GIẢI NHÌ 03311
GIẢI BA 74993 97563
GIẢI TƯ 53540 41010 48326
00346 11219 16991 70607
GIẢI NĂM 5794
GIẢI SÁU 5258 7051 3434
GIẢI BẢY 396
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 5 7
1 0 1 9
2 6
3 4
4 0 6 9
5 1 8
6 3
7  
8  
9 1 3 4 4 6
Đầu
Đuôi
1 4 0
1 5 9 1
  2
6 9 3
3 9 9 4
0 5
2 4 9 6
0 7
5 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785