Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

Trực tiếp Kết quả xổ số Bạc Liêu - XSBL siêu nhanh

KQXS Bạc Liêu 19/06/2018

ĐẶC BIỆT 546701
GIẢI NHẤT 34032
GIẢI NHÌ 46764
GIẢI BA 67901 05919
GIẢI TƯ 90313 72551 56272
16156 23558 65985 72002
GIẢI NĂM 7777
GIẢI SÁU 2701 0294 7835
GIẢI BẢY 335
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 1 1 1 2
1 3 9
2 6
3 2 5 5
4  
5 1 6 8
6 4
7 2 7
8 5
9 4
Đầu
Đuôi
  0
0 0 0 5 1
0 3 7 2
1 3
6 9 4
3 3 8 5
2 5 6
7 7
5 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 12/06/2018

ĐẶC BIỆT 633621
GIẢI NHẤT 02683
GIẢI NHÌ 29053
GIẢI BA 43534 56309
GIẢI TƯ 96127 35578 49555
75823 48720 71739 86135
GIẢI NĂM 1418
GIẢI SÁU 2512 8214 1261
GIẢI BẢY 779
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 9
1 2 4 8
2 0 1 3 7
3 4 5 9
4 4
5 3 5
6 1
7 8 9
8 3
9  
Đầu
Đuôi
2 0
2 6 1
1 2
2 5 8 3
1 3 4 4
3 5 5
  6
2 7
1 7 8
0 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 05/06/2018

ĐẶC BIỆT 554613
GIẢI NHẤT 65136
GIẢI NHÌ 08257
GIẢI BA 85741 26083
GIẢI TƯ 10955 64094 60249
24677 89610 59253 38548
GIẢI NĂM 6350
GIẢI SÁU 5447 4982 7232
GIẢI BẢY 926
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0  
1 0 3
2 6
3 2 5 6
4 1 7 8 9
5 0 3 5 7
6  
7 7
8 2 3
9 4
Đầu
Đuôi
1 5 0
4 1
3 8 2
1 5 8 3
9 4
3 5 5
2 3 6
4 5 7 7
4 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 29/05/2018

ĐẶC BIỆT 491504
GIẢI NHẤT 81611
GIẢI NHÌ 67866
GIẢI BA 29178 11998
GIẢI TƯ 18948 17488 17286
14577 69060 18670 56406
GIẢI NĂM 1166
GIẢI SÁU 3598 6468 3363
GIẢI BẢY 779
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 4 6
1 1
2  
3  
4 8 8
5  
6 0 3 6 6 8
7 0 7 8 9
8 6 8
9 8 8
Đầu
Đuôi
6 7 0
1 1
  2
6 3
0 4
  5
0 6 6 8 6
7 7
4 4 6 7 8 9 9 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 22/05/2018

ĐẶC BIỆT 946382
GIẢI NHẤT 08742
GIẢI NHÌ 44504
GIẢI BA 72461 18327
GIẢI TƯ 38567 43365 52398
18351 58634 61965 54313
GIẢI NĂM 4813
GIẢI SÁU 5218 3191 7013
GIẢI BẢY 357
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 4
1 3 3 3 8
2 7
3 4 9
4 2
5 1 7
6 1 5 5 7
7  
8 2
9 1 8
Đầu
Đuôi
  0
5 6 9 1
4 8 2
1 1 1 3
0 3 4
6 6 5
  6
2 5 6 7
1 9 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785